สาวๆ ยุคใหม่หรือคุณผู้หญิงหลายคนที่วางแผนแต่ยังไม่ต้องการตั้งครรภ์หรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ในช่วงเวลาที่กำลังมาถึงเร็วๆ นี้ การฝากไข่เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณผู้หญิงหลายคนสามารถวางแผนการตั้งครรภ์ในอนาคตที่สะดวกหรือต้องการได้ เพื่อให้คุณผู้หญิงมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฝากไข่มากขึ้น SAFE Fertility Group จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับการฝากไข่มาให้ได้อ่านกัน

“การฝากไข่” คืออะไร?

การฝากไข่ คือ การแช่แข็งเซลล์ไข่ หรือที่เราเรียกว่า Oocyte Cryopreservation เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยรักษาคุณภาพเซลล์ไข่ของคุณผู้หญิงโดยการเก็บรักษาไข่นี้เป็นการทำหัตถการเพื่อเก็บเซลล์ไข่จากรังไข่แล้วนำมาแช่แข็งไว้เพื่อนำไปใช้ในอนาคต ไข่ที่แช่แข็งนี้สามารถนำมาละลายและนำไปปฏิสนธิกับอสุจิ ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วหรือ IVF/ICSI ได้

การฝากไข่นี้เป็นการแช่แข็งเพียงแค่เซลล์ไข่เท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างกับการแช่แข็งตัวอ่อนที่มาจากการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับอสุจิ เพราะกระบวนการนี้จะเป็นกระบวนการแช่แข็งตัวอ่อนหรือที่เราเรียกว่า Embryo Cryopreservation 

โดยกระบวนการฝากไข่ที่ SAFE Fertility Group จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

ทำไมต้อง “ฝากไข่”?

การฝากไข่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ในขณะนี้ หรือในเร็ว ๆ นี้ แต่ยังมีความต้องการที่จะตั้งครรภ์ในอนาคตนั่นเอง และการฝากไข่ยังเป็นทางเลือกของคุณผู้หญิงที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น

โรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ 

โรคประจำตัว และกระบวนการรักษาโรคเหล่านั้นอาจมีผลต่อการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง เช่น มะเร็งรังไข่ ซีสที่มดลูก/รังไข่ การผ่าตัดรังไข่เพื่อรักษาโรค ภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยอันควร การฉายแสงหรือการทำเคมีบำบัดในขั้นตอนการรักษาโรคมะเร็งก็สามารถเป็นอันตรายภาวะเจริญพันธุ์ได้เช่นกัน โดยการฝากไข่ก่อนการรักษาตัวก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้คุณผู้หญิงสามารถมีลูกด้วยเซลล์ไข่ของตัวเองได้ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา

ความต้องการฝากไข่ที่มีคุณภาพที่ดีเพื่อวางแผนมีบุตรในอนาคต 

ยิ่งฝากเร็ว ยิ่งดี สาวๆ หลายคนยังสนุกกับการใช้ชีวิตที่อิสระได้เต็มที่กับงาน การท่องเที่ยว มีความพร้อมในการมีบุตรและการแต่งงานที่ช้าลง และเมื่อพร้อมสร้างครอบครัวก็อาจเป็นตอนที่อายุมากแล้ว ซึ่งการวางแผนฝากไข่ไว้ตั้งแต่ในช่วงอายุยังน้อย เป็นทางเลือกที่ให้คุณผู้หญิงได้มีเซลล์ไข่คุณภาพแช่แข็งไว้เพื่อใช้ตั้งครรภ์ในวันที่พร้อมได้ 

ความต้องการมีลูกด้วยการทำเด็กหลอดแก้วในอนาคต

อาจด้วยโรคทางพันธุกรรมทำให้คุณผู้หญิงบางคนวางแผนที่จะมีลูกด้วยการทำเด็กหลอดแก้วในอนาคตเมื่อตนเองพร้อม ซึ่งสามารถฝากแช่แข็งเซลล์ไข่เอาไว้เพื่อใช้ในการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) ได้ในอนาคต

อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังการเก็บไข่

  • อาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาหรือฮอร์โมน

การใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธุ์ เช่น ฮอร์โมนกระตุ้นไข่ หรือ ฮอร์โมนลูเทนไนซิ่ง ในการกระตุ้นการตกไข่นี้สามารถทำให้รังไข่บวมหรือเกิดอาการเจ็บปวดหลังจากที่ได้ทำการเก็บไข่ไปแล้ว โดยอาการอาจมีทั้ง ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง ได้เช่นกัน

  • ภาวะแทรกซ้อนจากการเก็บไข่

ในการทำหัตถการโดยการใช้เข็มดูดเซลล์ไข่ออกจากรังไข่นั้นอาจมีเกิดผลข้างเคียงทำให้เกิดอาการเลือดออกรวมถึงการติดเชื้อในช่องท้องและอาจกระทบต่ออวัยวะข้างเคียง เช่น ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ และเส้นเลือด

  • ภาวะทางด้านอารมณ์

จากที่คุณผู้หญิงได้เก็บไข่ไปแล้ว อาจมีการตั้งความคาดหวังสูงในการตั้งครรภ์ รวมถึงการสะสมความเครียดจากการวางแผนตั้งครรภ์ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บไข่แล้วก็อาจทำให้เกิดความแปรปรวนทางด้านอารมณ์ได้เช่นเดียวกัน 

SAFE FertilityGroup เราเข้าใจดีว่าอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณผู้หญิงหลังการเก็บไข่ ซึ่งในกระบวนการเก็บไข่แต่ละครั้งของคุณผู้หญิงแต่ละคนนั้นจะมีการใช้ปริมาณยาและการดูแลตัวเองที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

ก่อน “ฝากไข่” มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

คุณผู้หญิงหลายคนอาจเข้าใจว่าการฝากไข่นั้นสามารถทำได้เลยทันทีหลังจากที่เข้าพบแพทย์ แต่อันที่จริงแล้วแพทย์ต้องประเมินและตรวจสุขภาพของคุณผู้หญิงก่อนเริ่มกระบวนการ โดยเป็นการตรวจ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ซักประวัติเบื้องต้น

แพทย์และพยาบาล จะทำการซักประวัติเบื้องต้นทั้ง ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ความดันโลหิต โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยา ประวัติการตั้งครรภ์ และประวัติรอบประจำเดือนของคุณผู้หญิง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรักษา

2. ตรวจเช็คสภาพและคุณภาพรังไข่

สำหรับการเช็คจำนวนฟองไข่และสภาพรังไข่ จำเป็นที่จะต้องมีการอัลตราซาวด์และตรวจเช็คฮอร์โมน เพื่อนำไปร่วมประเมินปริมาณยาในการกระตุ้นไข่ได้ 

3. ตรวจคัดกรองโรค

เพื่อให้คุณผู้หญิงมีความมั่นใจในการตั้งครรภ์ว่าเซลล์ไข่ที่นำมาฝากไว้กับคุณหมอนั้นจะเป็นเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพและไม่ได้เป็นการตั้งครรภ์ที่ทำให้ทารกติดเชื้อจากโรคติดต่อ คุณหมอจะทำการตรวจคัดกรองโรคติดต่อที่สามารถแพร่จากแม่สู่ลูกได้ เช่น การตรวจ HIV และ ไวรัสตับอักเสบชนิด B และชนิด C เป็นต้น

3 ขั้นตอนการ “ฝากไข่”

หลังจากจากผ่านขั้นตอนการตรวจร่างกายแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการฝากแช่แข็งเซลล์ไข่ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  คือ

1. ขั้นตอนกระตุ้นรังไข่

ในการกระตุ้นรังไข่นี้แพทย์จะให้คุณผู้หญิงใช้ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นรังไข่ให้ผลิตไข่ที่ปริมาณเหมาะสมและเพียงพอต่อการเก็บ ด้วยการใช้ยาในการกระตุ้นรังไข่ และการใช้ยาเพื่อป้องกันการตกไข่ก่อนกำหนด ซึ่งปริมาณยาจะแตกต่างตามสุขภาพร่างกายของแต่ละคน ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

ระหว่างการกระตุ้นรังไข่นี้แพทย์จะมีการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนำมาเช็คการตอบสนองต่อยากระตุ้นรังไข่ที่ได้รับไปด้วย โดยจะเป็นการเช็คระดับฮอร์โมนต่างๆ โดยปกติแล้วระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนจะสูงขึ้นเมื่อเซลล์ไข่ถูกผลิต และระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะอยู่ในระดับต่ำคงที่ไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ไข่ตก และติดตามด้วยการอัลตร้าซาวด์เพื่อตรวจดูการเจริญเติบโตของฟองไข่ร่วมด้วย 

2. ขั้นตอนเก็บไข่

เมื่อเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการเก็บไข่ จะดำเนินการทำหัตถการโดยแพทย์ภายในห้องผ่าตัดที่ SAFE fertility Group โดยเป็นการใช้อัลตร้าซาวด์และเข็มดูดฟองไข่เพื่อนำเซลล์ไข่ออกมา ซึ่งมีการศึกษาออกมาว่าในขั้นตอนของการเก็บไข่ เมื่อได้ไข่มากกว่า 15 ใบต่อรอบ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงขึ้น

3. ขั้นตอนแช่แข็งไข่

เซลล์ไข่ที่ได้มานั้นจะถูกจัดเก็บในไนโตรเจนเหลว ที่มีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ซึ่งเซลล์ไข่จะหยุดการทำงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกระบวนการในห้องปฏิบัติการ (LAB) อยู่ภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์

อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังการเก็บไข่ 

หลังจากเก็บไข่ อาจอาการปวดท้องเล็กน้อยซึ่งสามารถรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอนได้ และมีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย และจะหยุดไปเอง ภายใน 3-4 วัน ถ้ามีเลือดออกมากขึ้น และมีอาการปวดท้องมาก ให้มาพบแพทย์ ห้ามซื้อยารับประทานเอง รวมถึงแนะนำให้รับประทานไข่ขาวต้มวันละ 2-4 ฟอง รวมถึงดื่มน้ำเกลือแร่ วันละ 1-2 ขวด ประมาณ 5 วัน นอกจากนี้ให้งดเพศสัมพันธ์ ออกกำลังกาย การยกของหนัก และให้มาพบแพทย์ตามนัด

“ฝากไข่” ไว้จะสามารถนำมาใช้ตั้งครรภ์ได้อย่างไรบ้าง?

เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแล้วและถึงเวลาที่คุณผู้หญิงต้องการตั้งครรภ์ก็สามารถแจ้งความประสงค์ของตนเองกับทางคลินิกเพื่อนำไข่ที่ฝากไว้มาใช้ในการตั้งครรภ์ได้ โดยการใช้ไข่นี้สามารถนำไปใช้ได้ในการทำทั้ง IVF (In Vitro Fertilisation) และ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) ด้วยการละลายเซลล์ไข่ที่แช่แข็งไว้ มาปฏิสนธิกับอสุจิ เพื่อให้เป็นตัวอ่อน (Embryo) แล้วจึงนำใส่โพรงมดลูกของคุณผู้หญิงเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์

โอกาสตั้งครรภ์ด้วยไข่ที่ฝากไว้มีมากน้อยแค่ไหน?

แน่นอนว่าคุณผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ในอนาคตต้องมีคำถามนี้เกิดขึ้น หลังจากทราบขั้นตอนการฝากไข่ไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณผู้หญิงควรทราบก็คือไข่ที่ฝากไว้นั้นมีความพร้อมต่อการปฏิสนธิและภายในห้องแล็บที่เก็บรักษาไข่ได้มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ ของคุณภาพไข่ไว้อย่างดี แต่โอกาสการตั้งครรภ์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และอายุของคุณผู้หญิงด้วยเช่นกัน เพราะเมื่ออายุมากขึ้น โอกาสมีลูกก็จะยิ่งน้อยลง ฉะนั้นหลังการฝากไข่แล้ว SAFE Fertility Group เราขอเชิญชวนคุณผู้หญิงได้วางแผนตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การฝากไข่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนของการวางแผนตั้งครรภ์ในอนาคตที่สาวๆ ยุคใหม่และคุณผู้หญิงที่ยังไม่พร้อมตั้งครรภ์ในปัจจุบันได้ให้ความสนใจมากขึ้นและต้องการฝากไข่ไว้กับคนที่สามารถดูแลได้ SAFE Fertility Group ขอเชิญชวนคุณผู้หญิงที่สนใจและวางแผนตั้งครรภ์ในอนาคตได้เข้ามาปรึกษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แล้วให้นักวิทยาศาสตร์ดูแลไข่ที่ฝากไว้ และให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลส่วนตัวได้ดูแลคุณนะคะ 

เรียบเรียงโดย: ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ SAFE Fertility Group

Recent Posts

News

News
26/05/2023
เคล็ดไม่ลับ การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร และตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์

เคล็ดไม่ลับ การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร และตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์
21/10/2022
SAFE Fertility Center ศูนย์ผู้มีบุตรยากแห่งแรกในไทย และแห่งที่ 2 ในอาเซียน

SAFE Fertility Center ศูนย์ผู้มีบุตรยากแห่งแรกในไทย และแห่งที่ 2 ในอาเซียน
27/04/2022
อยากมีลูก ไม่ใช่เรื่องยาก

อยากมีลูก ไม่ใช่เรื่องยาก
08/06/2022
SAFE Fertility Center ไม่เพียงแค่ให้บริการแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) เท่านั้น แต่เรายังเป็นสถาบันฝึกอบรมแช่แข็งไข่ระดับสากลด้วยเช่นกัน

SAFE Fertility Center ไม่เพียงแค่ให้บริการแช่แข็งไข่ (Egg Freezing) เท่านั้น แต่เรายังเป็นสถาบันฝึกอบรมแช่แข็งไข่ระดับสากลด้วยเช่นกัน
02/04/2021
จะ “ฝากไข่” หรือ ทำ “IVF” SAFE แนะนำให้คุณผู้หญิงตรวจ AMH (Anti-Müllerian hormone)

จะ “ฝากไข่” หรือ ทำ “IVF” SAFE แนะนำให้คุณผู้หญิงตรวจ AMH (Anti-Müllerian hormone)
31/03/2021
ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน?

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน?
15/07/2022
“มีลูกยาก” หรือจะ “ฝากไข่” ทำไมคุณหมอแนะนำให้ตรวจ AMH (Anti-Mullerian Hormone) ?

“มีลูกยาก” หรือจะ “ฝากไข่” ทำไมคุณหมอแนะนำให้ตรวจ AMH (Anti-Mullerian Hormone) ?
17/02/2021
มีอะไรบ้างที่คุณผู้หญิงต้องรู้? เมื่อวางแผน “ฝากไข่” (Egg Freezing)

มีอะไรบ้างที่คุณผู้หญิงต้องรู้? เมื่อวางแผน “ฝากไข่” (Egg Freezing)
01/02/2021
“ดาวน์ซินโดรม” แก้ไม่ได้ แต่ “รู้ก่อน” ได้

“ดาวน์ซินโดรม” แก้ไม่ได้ แต่ “รู้ก่อน” ได้
10/02/2021
อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังการ “เก็บไข่”

อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังการ “เก็บไข่”
08/02/2021
5 ขั้นตอนการ “ฝากไข่” ที่ SAFE Fertility Group

5 ขั้นตอนการ “ฝากไข่” ที่ SAFE Fertility Group
05/02/2021
คุณผู้หญิง “ฝากไข่” คุณผู้ชาย “ฝากสเปิร์ม” ปี 2022 ปีที่วางแผนได้

คุณผู้หญิง “ฝากไข่” คุณผู้ชาย “ฝากสเปิร์ม” ปี 2022 ปีที่วางแผนได้
03/02/2021
7 วิธี ทำอย่างไรถึงจะได้ไข่ดีๆ ? เมื่อต้องเตรียมตัว “ฝากไข่”

7 วิธี ทำอย่างไรถึงจะได้ไข่ดีๆ ? เมื่อต้องเตรียมตัว “ฝากไข่”
30/01/2021
ปี 2022 ปีที่ ‘อายุมากขึ้น’ แต่ ‘ไข่น้อยลง’

ปี 2022 ปีที่ ‘อายุมากขึ้น’ แต่ ‘ไข่น้อยลง’
29/01/2021
“ฝากไข่” ไว้ก่อนท้องทีหลัง

“ฝากไข่” ไว้ก่อนท้องทีหลัง
26/01/2021
พร้อมตั้งครรภ์ จะดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงที่ COVID-19 กลับมาอีกครั้ง?

พร้อมตั้งครรภ์ จะดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงที่ COVID-19 กลับมาอีกครั้ง?
23/01/2021
“ฝากไข่” ก่อนอายุ 35 ปี ดีอย่างไร?

“ฝากไข่” ก่อนอายุ 35 ปี ดีอย่างไร?
20/01/2021
ทำไมต้อง “ฝากไข่”?

ทำไมต้อง “ฝากไข่”?
17/01/2021
ภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก สามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ด้วย Sperm DNA Fragmentation

ภาวะมีบุตรยาก มีลูกยาก สามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ด้วย Sperm DNA Fragmentation
19/10/2020
ตรวจฮอร์โมน AMH ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

ตรวจฮอร์โมน AMH ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้อย่างไร?
15/10/2020
รู้หรือไม่? น้ำหอมทำให้มีลูกยาก

รู้หรือไม่? น้ำหอมทำให้มีลูกยาก
29/10/2020
เคยแท้ง ไม่มีลูกสักที ทำไมต้องตรวจ Antiphospholipid?

เคยแท้ง ไม่มีลูกสักที ทำไมต้องตรวจ Antiphospholipid?
19/10/2020
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Privacy)
13/07/2020
news

news
18/11/2019

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save