SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

Safe Fertility Center သမိုင္းအၾကာင္း

Safe Fertility Center ကိုသားဖြားမီးယပ္ပညာရွင္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရရိွထားေသာ Dr. Wiwat Quangkananurug ႏွင့္မ်ိဳးဆက္ျပန္.ပြားနည္းဓါတ္ခြဲေသာနည္းပညာတြင္ကြ်မ္းက်င္ေသာ သိပၸံ ပညာရွင္ တို.မွတည္ေထာင္ထားပါသည္။ Dr. Wiwat  တို.သည္ပထမဦးစြာအေသးစား Fertility Center ကိုဘန္ေကာက္မွ ေဆးရံုတစ္ခုတြင္ ၁၉၉၉ တြင္စတင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္မ်ိဳးမပြားႏိုင္ေသာစံုတြဲမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားပါရမီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္နားလည္သိရိွျပီးေနာက္ Safe Fertility & Genetic Center ကို Amarin Tower တြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တည္ေထာင္ရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာစံုတြဲမ်ား၏မိဘျဖစ္ႏိုင္ေသာအခြင့္အေရးရရိွႏိုင္ျခင္း၊ ျပီးျပည့္စံုေသာမိသားစုဘ၀ရရွိျခင္းတို.ကိုကူညီျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ Safe Fertility & PGD Center သည္ႏိုင္ငံတြင္းသာမကႏိုင္ငံတကာမွအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို.ယခင္ကအဖြဲ.၀င္၁၀ေယာက္ႏွင့္စတင္ခဲ့ျပီးယခုတြင္အဖြဲ.၀င္၁၀၀ေက်ာ္ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။ ယေန.အခ်ိန္တြင္္မိဘစံုတြဲမ်ားက်န္းမာေသာကေလးမ်ားရရွိေသာမိဘမ်ားျဖစ္လာေရးအတြက္ကြ်ႏု္ပ္တို.သည္စံုတြဲ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို.

သည္လ်င္ျမန္စြာဖြံ.ျဖိဳးတိုးတက္ေနေသာသိပၸံနည္းပညာႏွင့္အတူေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ.ကိုလည္းအာမခံပါသည္။ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ေစာင့္ေရွာက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို.၏လူနာရွင္မ်ားကိုအရည္အေသြးအျမင့္ဆံုးျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ Safe Fertility & PGD Center ကိုစတင္ဖြဲ.စည္းျပီးခ်ိန္ကတည္းကစင္တာ၄ခုကိုထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွလူမ်ိဳးမ်ားထိုင္းႏိုင္ငံေဒသၾကီးမ်ားတြင္လည္းသြားေရာက္ႏိုင္ရန္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Safe Fertility & PGD Center သည္မ်ိဳးမပြားႏိ္ုင္ေသာစံုတြဲမ်ားကိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းသာမကအဆင့္ျမင့္မ်ိဳးရိုးဗီဇစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္မ်ိဳးဆက္ျပန္.ပြားေသာဆဲလ္မ်ားေအးခဲသိမ္းဆည္းျခင္းစနစ္မ်ားကိုလည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက Safe Fertility Center

Website တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္ရွင္။  https://www.safefertilitycenter.com/

Official Account မ်ားျဖစ္ေသာ

  • Facebook : SafeFertilityCenter
  • Instagram: sfc_amarin
  • Line : @ivfthailand ႏွင့္
  • Twitter : @SafeFertility အေကာင့္တို.တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ေလ့လာဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္ရွင္။