ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

AMH

AMH (Anti-Mullerian hormone) คืออะไร?

AMH (Anti-Mullerian hormone) คืออะไร?

AMH เป็นการตรวจเพื่อทดสอบสภาพรังไข่ (Ovarian Reserve) โดยการเจาะเลือดตรวจหาระดับแอนตี้มูลเลอเรียนฮอร์โมน (Anti-Mullerian hormone) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “AMH” ซึ่งผลิตจากรังไข่ มีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนเอสโตเจนของผู้หญิง สามารถบ่งบอกได้ว่ารังไข่ทำงานเป็นอย่างไร ปกติหรือไม่ และสามารถตรวจวัดได้ว่าในรังไข่ยังมีไข่อยู่มากน้อยเพียงใด

หากระดับค่า AMH สูง แสดงว่าจำนวนไข่สะสมมาก โอกาสที่มีปริมาณและคุณภาพไข่ดี ความสำเร็จในการมีบุตรสูง
ถ้าระดับค่า AMH ต่ำ บ่งบอกได้ว่าจำนวนไข่เหลือปริมาณน้อย ควรรีบเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพื่อวางแผนการช่วยการมีบุตร

 

ผลการตรวจ 

สามารถระบุถึงภาวะการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงว่า ตนเองกำลังจะหมดประจำเดือนหรือในรายที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูก สามารถวางแผนการทำเด็กหลอดแก้ว เพื่อทราบว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จว่ามีมากน้อยแค่ไหน หากผลตรวจพบว่า ระดับค่า AMH สูงหมายความว่าโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะปริมาณ และคุณภาพไข่ดีโอกาสที่ฉีดยากระตุ้น ทำให้ได้ไข่หลายใบ  


 

สอบถามเพิ่มเติม

Contact us for more information