ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

Genetic Counselor

ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

ปัญหาการมีบุตรยาก เกิดจากหลากหลายสาเหตุ รวมไปถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ดังนั้น การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงโอกาสและความเสี่ยงของสถานการณ์ทางพันธุศาสตร์
ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับคำปรึกษามีข้อมูลที่เพียงพอในการช่วยในการประเมิณการตัดสินใจ และการจัดสรรวิธีการที่เหมาะสม สำหรับสถานการณ์ในอนาคต

นางสาว อัญชิสา หุตะสิงห์ | ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

นางสาว อัญชิสา หุตะสิงห์
(ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์)

นางสาว อัญชิสา หุตะสิงห์
ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์

การศึกษา

  • 2553-2557 : ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เอกชีวการแพทย์, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2557-2558 : ปริญญาโท สาขา เวชพันธุศาสตร์ [medical genetics], มหาวิทยาลัยกลาสโก, สกอตแลนด์

 

ประสบการณ์

  • 2558 : เจ้าหน้าที่ดูแลและนำเสนอเกี่ยวกับเวชพันธุศาสตร์
    ในงานนิทรรศการ นักวิจัยของสหภาพยุโรป ที่กลาสโก, สกอตแลนด์ ในปี 2558
  • 2559 : ใบรับรอง การอบรม PGS -KaryoLite BoBs, BoBsoft 2.1 Software โดย บริษัท ParkinElmer
  • ปัจจุบัน : ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ ที่ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์