ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst จะต้องใช้นักปฎิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

โดยจะดึงเซลส์ส่วนที่เป็น trophectoderm เพียง 4-5 เซลส์ออกไปตรวจวิเคราะห์ ซึ่งเซลส์ส่วนนี้จะพัฒนาไปเป็นส่วนรก จึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบกับตัวอ่อน ทั้งยังช่วยเพิ่มผลการตั้งครรภ์และลดอัตราการแท้ง

 

#Biopsy #Blastocyst #SAFEFertilityCenter #IVF #ICSI, #IVFThailnad


สอบถามเพิ่มเติม

Contact us for more information