ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

All Posts in Category: สาขาของเรา (SAFE Group)

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น | SAFE Khon Kaen

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น (IVF Khon Kaen) พร้อมช่วยให้คู่สามีภรรยาเอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์, นักวิทยศาสตร์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้คำแนะนำและการรักษาโดยพิจารณาวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับคนไข้ทุกคู่ เน้นการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

Read More

สำนักงานใหญ่ (อัมรินทร์ พลาซ่า)

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ (อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 16, 17, 18)

ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ร่วมกับการรักษาที่ครอบคลุมและหลากหลาย อาทิเช่น

Read More
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (IVF Phuket)

สาขาภูเก็ต (ไอวีเอฟภูเก็ต)

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร
เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (IVF Phuket)

ให้บริการปรึกษาและรักษาภาวะมีบุตรยาก และวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ได้ผ่านการตรวจรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 และ พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต เป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยทีมที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

Read More
IVF SAFE Fertility Center, Ramindra

สาขารามอินทรา (กรุงเทพฯ)

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร
เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขารามอินทรา (กรุงเทพฯ)

ให้บริการดูแลคู่สามีภรรยาที่มีทั้งความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง ที่พร้อมผสานเทคโนโลยีเข้ากับความฝันคุณมากที่สุด และพยาบาลที่ให้คำแนะนำเฉพาะผู้ที่มีบุตรยาก ดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจมีเทคโนโลยีในการดูแลช่วยในการปฏิสนธิเกิดตัวอ่อน และเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระดับบลาสโตซิสท์ (Blastocyst) เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่มีศักยภาพในการฝังตัวในโพรงมดลูกที่มากที่สุด และในห้องปฏิบัติการยังมีเทคโนโลยีในการตรวจตัวอ่อนที่ทันสมัยที่สุดทาง  FISH, aCGH และ NGS และห้องปฏิบัติการเสริมสมรรถภาพของตัวอสุจิ เพื่อให้รับรู้ตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางพันธุกรรม โอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงกว่าและเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ต้องระแวงว่าจะมีปัญหาความผิดปกติของโครโมโซม และ มาตรวจพบภายหลัง

ที่ SAFE รามอินทรา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาการมีบุตรยากในฝ่ายภรรยาทั้งปัญหาของตัวมดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ และระบบฮอร์โมนโดยรวม ถ้าจำเป็นต้องแก้ปัญหาก่อนที่จะเริ่มกระบวนการรักษาการมีบุตรยาก เช่น การผ่าตัดรังไข่, การผ่าตัด, ท่อรังไข่, การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก, การส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก สามารถทำได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รามอินทรา โดยการผ่าตัดผ่านกล้องหรือการผ่าตัดโดยวิธีปกติ  

Read More