ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

All Posts in Category: แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

IVF Promotion

แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว (IVF)

แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว (IVF) 
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ 

  1. แพ็คเกจฉีดเชื้อ IUI
  2. แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI
  3. แพ็คเกจ EmbryoScope Plus/EmbryoScope
  4. แพ็คเกจแช่แข็งไข่ Freezing Embryos
Read More
IUI (Intrauterine insemination) Package

แพ็คเกจ IUI (ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก)

แพ็คเกจ IUI (ฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก)

 

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่

Read More
แพ็คเกจตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์ Qualifi ราคา 15,999 บาท

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์ Package Qualifi ราคา 15,999 บาท

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์ Package Qualifi ราคา 15,999 บาท

เจาะเลือดตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทารกในครรภ์ ด้วย Package Qualifi by Nextseq550 มาตรฐาน USA 

สามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโซม ที่เรียกว่า Aneuploidies
ที่พบมากที่สุดคือ Trisomy 21 (Down syndrome), 18 (Edwards syndrome)
และ 13 (Patau syndrome) ที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและความพิการต่าง ๆ ของร่างกาย

Read More