ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

All Posts in Category: สัมมนา

สัมมนาเพื่อการมีบุตร SAFE ขอนแก่น ประจำปี 2562

สัมมนาเพื่อการมีบุตร SAFE ขอนแก่น ประจำปี 2562  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทางนรีเวชที่พบบ่อยและสัมพันธ์กับภาวะการมีบุตรยาก
โดยทีมสูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น

Read More

สัมมนาเพื่อการมีบุตร SAFE ภูเก็ต ประจำปี 2562

สัมมนาเพื่อการมีบุตร SAFE ภูเก็ต ประจำปี 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทางนรีเวชที่พบบ่อยและสัมพันธ์กับภาวะการมีบุตรยาก
โดยทีมสูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต

Read More

สัมมนาเพื่อการมีบุตร SAFE อัมรินทร์ พลาซ่า ประจำปี 2562

สัมมนาเพื่อการมีบุตร ประจำปี 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำหรับสตรี คู่สมรสที่สนใจ

โดยทีมสูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก
เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ 

Read More

สัมมนาเพื่อการมีบุตร SAFE รามอินทรา ประจำปี 2562

สัมมนาเพื่อการมีบุตร SAFE รามอินทรา ประจำปี 2562  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาทางนรีเวชที่พบบ่อยและสัมพันธ์กับภาวะการมีบุตรยาก
โดยทีมสูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขารามอินทรา

Read More