fbpx

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

All Posts in Category: เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst

การ Biopsy ตัวอ่อนระยะ Blastocyst จะต้องใช้นักปฎิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ

Read More
Preimplantation Genetic Screening (PGS)

การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมระยะก่อนฝังตัว (PGS)

ความผิดปกติทางพันธุกรรมระยะก่อนการฝังตัวคืออะไร

                โรคทางพันธุกรรม ในความหมายทั่วไปคือโรคที่มีการถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก ซึ่งลักษณะของโรคนี้มีสาเหตุได้จาก 2 ปัจจัย ได้แก่การกลายพันธุ์ของระดับโครโมโซม (chromosomal mutation) หรือ การกลายพันธุ์ของยีน (gene mutation)

Read More
MACS

MACS Sperm คืออะไร

MACS Sperm คืออะไร

MACS คือ วิธีการคัดเลือก non-apoptotic sperm โดยที่ MACS จะจับกับสเปิร์มที่มี externalised phosphatidylserine (EPS) บนผิว ซึ่งเป็น marker ของ apoptotic sperm พบในสเปิร์มที่มี DNA fragmentation (sDNAfrag) Apoptotic sperm คือ สเปิร์มที่กำลังจะเกิดการตายของเซลล์ขึ้น ซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว (programmed cell death) มักเกิดกับเซลล์ที่มีความเสียหายต่อ DNA จนเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ เช่น สเปิร์มที่มี DNA damage หรือ DNA fragmentation 

Read More

อาการที่พบได้บ่อยของผู้ประสบปัญหามีบุตรยาก

อาการที่พบได้บ่อยของผู้ประสบปัญหามีบุตรยาก คือ ประจำเดือนมาไม่ปกติ บางรายอาจไม่มาหลายเดือนและแก้ไขปัญหาด้วยการกินยาสตรี หรือไม่ก็ไปอาจพบหมอแล้วกินยาปรับประจำเดือน แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งพออยากมีลูกอยากจะนับวันไข่ตกก็ไม่รู้จะเริ่มนับอย่างไรดี

Read More
IMSI by Leica - Safe Fertility Center

อิมซี่ เทคโนโลยีคัดอสุจิ

อิมซี่ (IMSI) เทคโนโลยีคัดอสุจิด้วยกล้องกำลังขยายสูง 6,000-12,000 เท่า เพิ่มความสำเร็จการทำเด็กหลอดแก้วสูงขึ้น

IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) อิมซี่เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการคัดเลือกอสุจิด้วยกล้องจุลทรรศน์ ที่มีกำลังขยายสูงตั้งแต่ 6,000 – 12,000 เท่า เพื่อให้ได้อสุจิที่มีลักษณะดี และเหมาะสมที่สุดมาทำการผสมกับเซลล์ไข่ต่อไป

Read More
Genetic Testing

Genetic testing

I. Overview of PGD

A. Preimplantation Genetic Diagnosis (PGD) for aneuploidy screening Preimplantation genetic diagnosis is scientific technique, which is developed to test the embryos for specific diseases or screening of chromosome abnormalities. In IVF, 30 – 70% of embryos have chromosomal aneuploidy.

Read More

NGS เทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน

การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว ด้วยเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรม illumina-NGS (Next-generation sequencing)

ยีนหรือการเรียงตัวของลำดับนิวคลีโอไทด์ภายในโครงสร้าง DNA หรือสารพันธุกรรมของมนุษย์นั้น กำหนดหน้าที่ควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ภายในร่างกาย ยีนที่มีความผิดปกติหรือกลายพันธุ์จึงส่งผลให้เกิดโรคขึ้นในคนที่ได้รับการถ่ายทอดยีนที่ผิดปกตินั้นจากบรรพบุรุษ … (Sequencing Technology Video)

Read More
Embryo transfer

การย้ายตัวอ่อน (Embryo Transfer)

การย้ายตัวอ่อน (Embryo Transfer)

การย้ายตัวอ่อน (ET) จะทำหลังจากเก็บเซลล์ไข่และปฎิสนธิกับสเปิร์มเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะสามารถย้ายได้ตั้งแต่ตัวอ่อนระยะวันที่ 2 ถึงวันที่ 5 ขึ้นกับข้อบ่งชี้ในแต่ละราย ซึ่งเป็นการย้ายตัวอ่อนรอบสด (Fresh ET) แต่ในรายที่ไม่สามารถย้ายได้ในรอบสด เช่น มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ OHSS, รอผลคัดกรองโครโมโซมในคู่สามีภรรยาที่มีความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม หรือไม่สะดวกต่อการย้ายตัวอ่อนในรอบสด สามารถตัดสินใจย้ายตัวอ่อนในรอบแช่แข็งได้ (Frozen-thawed ET)

Read More

Trophectoderm Biopsy

1) What is trophectoderm biopsy? 

Once the embryos have reached the blastocyst stage on the fifth or sixth day of development, the trophectoderm cells, which will be destined to be placenta, are removed. The removed cells can be tested for comprehensive chromosomal screening (CCS) or specific genetic diseases.

Read More