ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

All Posts in Category: ข่าวและกิจกรรม

Intracytoplasmic Sperm Injection

การทำ อิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

คือ อีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยรักษาผู้มีปัญหาด้านการมีบุตรยากให้ได้รับอัตราความสำเร็จสูง

โดยวิธีการนี้ แพทย์จะคัดเลือกเชื้ออสุจิที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เพียงตัวเดียว เพื่อทำการปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แพทย์ทำภายนอกร่างกาย และปฏิบัติในห้องแลปโดยใช้ผ่านกล้องจุลทรรศน์

แต่สาเหตุภาวะมีบุตรยากอาจจะเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย อันเนื่องมาจาก

  • สาเหตุจากฝ่ายหญิง

เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถตกไข่ได้ มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในโพรงมดลูก ความไม่สมบูรณ์ของฮอร์โมนในร่างกาย ท่อรังไข่อุดตัน มีผังผืดตรงปีกมดลูกหรือช่องเชิงกราน เป็นต้น

  • สาเหตุจากฝ่ายชาย

เช่น ร่างกายผลิตอสุจิน้อย เชื้ออสุจิมีความอ่อนแอมาก หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถผลิตอสุจิได้

 

ICSI ทำงานอย่างไร?

แพทย์จะทำการเก็บไข่จากฝ่ายหญิงก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะคัดเลือกเอาตัวอสุจิที่แข็งแรง  สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งตัวมาผสมกับไข่หนึ่งใบ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กฉีดอสุจิเข้าไปในไซโตพลาสซึมของไข่อย่างระมัดระวัง และวันรุ่งขึ้นแพทย์จะทำการตรวจสอบว่าไข่ได้รับการปฏิสนธิหรือไม่ หากเกิดการปฏิสนธิสำเร็จแล้ว ถือว่าขั้นตอน ICSI เสร็จสมบูรณ์ 

หลังจากนั้นจะเป็นการย้ายตัวอ่อนไปยังมดลูกและติดตามดูผลอาการการตั้งครรภ์ระยะแรก 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์อาจใช้การตรวจเลือดหรืออัลตราซาวน์ เพื่อให้แน่ใจว่าไข่นั้นมีการฝังตัวในมดลูกและมีการตั้งครรภ์หรือไม่

ICSI

การทำอิ๊กซี่ เหมาะสมกับใครบ้าง

  • คู่สมรสฝ่ายชาย

ผู้มีปัญหาการหลั่งน้อย รูปร่างเชื้อที่มีความผิดปกติ หรือมีความอ่อนแอมากจนไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ของฝ่ายหญิงได้

ผู้ที่เป็นหมัน หรือทำหมันแล้ว แต่ยังสามารถผลิตเชื้ออสุจิได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยวิธีการ PESA และ TESE

– PESA การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปท่อพักน้ำเชื้อ และดูดอสุจิออกมา

– TESE การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วน แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในอัณฑะออกมา

  • คู่สมรสฝ่ายหญิง

ผู้มีปัญหามีเปลือกไข่หนา จนไม่สามารถทำให้อสุจิเจาะผ่านเข้าไปปฏิสนธิได้

 

ข้อควรรู้ก่อนทำอิ๊กซี่

คู่สมรสควรเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอิ๊กซี่ เพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเพื่อความมั่นใจทุกรายละเอียดขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งความเหมาะสม และประสิทธิความสำเร็จตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 

สามารถติดต่อขอลงนัดได้ที่ 02 252 3833 หรือที่เว็บไซต์ www.safefertilitycenter.com

 

Read More
SFC Scholarships Walailak University

SAFE Group มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา

มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา

SAFE Group มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา และทุนการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ พร้อมทั้งรับเข้าทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์

Read More
ประกาศทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พศ.2552 - 2554

ประกาศ ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย

ประกาศ

เรื่อง ทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วย
ตั้งแต่ปี พศ. 2552-2554

Read More

SAFE เซ็น MOU ม.วลัยลักษณ์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย วิชาการด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

Read More

ประกาศนียบัตรศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จาก APAGE

ประกาศนียบัตรศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
จากสมาคมแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (APAGE)

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์ สูติ-นรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก (ผู้อำนวยการแพทย์ของ SAFE Fertility Center สาขารามอินทรา)

Read More

Lab Training at SAFE

Lab Training at  SAFE Fertility Center, Amarin Plaza, Bangkok

SAFE Fertility Center สำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า ต้อนรับนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนจากประเทศต่าง ๆ ที่สมัครเข้ามาอบรมในหลักสูตรเฉพาะด้านกับทางทีมนักวิทยาศาสตร์ของเรา ซึ่งมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนในเทคนิคต่าง ๆ เป็นผู้สอนและฝึกอบรมให้

Read More
Blastocoelic Fluid Biopsy Workshop

ขอเชิญร่วมงาน Workshop “Blastocoelic Fluid Biopsy”

Blastocoelic Fluid Biopsy Workshop

19 – 20, January 2017 

In collaboration with Next Generation Genomic Co., LTD. (NGG), Safe Fertility Center and Association of Thai Embryologist (ATE) is offering an opportunity for ART Lab Professionals to participate in a two-day lecture and hands-on blastocoelic fluid biopsy workshop.

Read More
Prenatal Diagnosis

วารสารทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ

เนื้อหาวิชาการ หัวข้อ “การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดในตัวอ่อนที่มีภาวะโมเซอิค (embryo mosaicism)” ของ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (Safe Fertility Center) ได้ถูกตีพิมพ์ลงวารสารทางการแพทย์ในระดับนานาชาติ Prenatal Diagnosis 2016, 36  

โดย John Wiley & Sons, Ltd. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 

Read More

มีลูกไม่ใช่เรื่องยาก

มีลูกไม่ใช่เรื่องยาก … 

ในยุคดิจิตอลทำให้ผู้หญิงหลายคนแต่งงานมีครอบครัวเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้โอกาสตั้งครรภ์ยากขึ้น อีกทั้งมีโอกาสเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้และทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

Read More