ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

คลินิกเด็กหลอดแก้วคุณภาพมาตรฐานสากล

ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI (British Standards Institution)

Certificate of Registration Quality Management System - ISO 9001:2015   This is to certify thai SAFE Fertility Center  Holds Certificate Number : FS 629980 and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 following scope :  FERTILITY CLINIC

 

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ ได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – เดือน กุมภาพันธ์ 2564 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (ฺBSI) ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัย การรับรองมาตรฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการที่ ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เป็นสากลและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของแนวทางล่าสุดของ BSI (British Standards Institution)

 

คลิกที่นี่ เพื่อชมใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

 

 

 


 

แห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC จากออสเตรเลีย

มาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้วแห่งแรกของไทย จาก RTAC

แห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้วจาก RTAC ออสเตรเลีย

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า ได้ต่ออายุใบรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้วจากองค์กร Reproductive Technology Accreditation Certification (RTAC) ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างเดือน มกราคม 2561 – มกราคม 2563  

ซึ่ง “เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาอัมรินทร์” ได้รับการรับรองมาตรฐาน RTAC เป็นแห่งแรกของประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการและขั้นตอนในการรักษาของเราเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 

คลิกที่นี่ เพื่อชมใบรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้วจาก RTAC ออสเตรเลีย

Certification Standard

Code of Practice for Assisted Reproductive Technology Units – International Edition – 2020

Scope of Certification

Fertility services to patients including: IVF, ICSI, Ovulation Induction, AI (IUI) with donor sperm, AI (IUI) with husband/partner sperm, Thawed embryo transfer, Donated oocytes, Donated sperm, Donated embryos, Thawed oocyte fertilization, Surgical sperm aspiration (MESA or PESA or TESA or TESE), Extended embryo culture (past DAY 3), Assisted Hatching, Embryo biopsy for Pre-implantation genetic diagnosis, Diagnostic andrology testing, Diagnostic endocrinology testing and Surrogacy.

Type of Certification

Management System

APPROVED COMPANY/SITE ADDRESS :

17th Floor, Amarin Tower, 496-502 Ploenchit Road Lumphini Pathumwan 10330 Bangkok

This Certificate of Approval remains the property 
of Global-Mark Pty Ltd, Company Number: ACN.108-087-654

Unique Certificate Code: D0898557C87A06F7CA257DB10001DC51
Global-Mark Pty Ltd, Copyright 2005 – 407, 32 Delhi Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 

 

 

 


ได้รับการรับการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ EQA โดย UK NEQAS

มาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ EQA โดย UK NEQAS

เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ EQA กับ UK NEQAS ในส่วนของห้องปฏิบัติการ Embryo lab และ Andrology lab
โดยห้องปฏิบัติการของ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จะมีการประเมินคุณภาพ ทั้งแบบ internal quality control และ external quality control เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพห้องปฏิบัติการของเราอยู่ในมาตรฐานที่มีการเทียบเคียงและประเมินผลกับองค์กรภายนอก จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ศูนย์ห้องปฏิบัติการของ SAFE Fertility Center ได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานการจดทะเบียนว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ UK NEQAS สำหรับด้านวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์
ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน เมษายน 2560 – มีนาคม 2561

  • UK NEQAS สำหรับวิทยาเอมบริโอ (ตัวอ่อน)
  • UK NEQAS สำหรับการวิเคราะห์อสุจิ (รวมไปถึงความเข้มข้น, การการเคลื่อนที่ และสัณฐานวิทยา)

คลิกที่นี่ เพื่อชมใบรับรองมาตรฐาน EQA

 

 

 


 

เทคโนโลยีและบริการ