fbpx

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร : พยาบาลวิชาชีพ, Secretary, ผู้ช่วยพยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์, เวชระเบียน

Join our Team hrofficer@safefertilitycenter.com hrmanager@safefertilitycenter.com

ตำแหน่งงานว่าง

 


1. นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ** หมายเหตุ ฝึกงานที่สาขาอัมรินทร์จนกว่าสาขาบางพระจะเปิดทำการ

2. นักเทคนิคการแพทย์ (อัมรินทร์ กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติ

 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
 • มีใบประกอบโรคศิลป์
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พยาบาลวิชาชีพ (สาขาภูเก็ต)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลผู้ป่วยที่มาทำการรักษา รับคำสั่งแพทย์ ตามผล lab เพื่อรายงานแพทย์
 • รวบรวมและจัดการข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษา
 • ประสานงานภายในแผนกและนอกแผนก
 • ให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
 • ให้คำปรึกษาและอธิบายขั้นตอนการรักษา ให้ผู้ป่วยรับทราบ
 • เป็น Co-ordinator ระหว่าง lab Embryo แพทย์ และผู้ป่วย
 • เฝ้าระวังและติดตามการรักษาทุกขั้นตอน
 • แนะนำและสอนวิธีการฉีดยาให้กับผู้ป่วย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
  (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1)
 • มีประสบการณ์ในงานการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการพยาบาล มาตรฐานการพยาบาล และคุณภาพการพยาบาล
 • บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 • มีจิตสานึกที่ดีต่องานบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

 

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

Benefits-SFC-04

 • โบนัส
 • ค่า Incentive
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าภาษา (TOEIC)
 • เบี้ยขยัน
Benefits-SFC-03

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • หยุดงานในวันเกิด
 • ฟรีอาหารกลางวัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
Benefits-SFC-02

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์
 • ฝึกอบรม
 

 

 

 

 

 

 

สมัครงาน

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง, สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครงานแล้วส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น17, ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี, เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

Email : hrofficer@safefertilitycenter.com
โทร. 02-252-3833-5
Facebook : https://www.facebook.com/SafeFertilityCenter


เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบระเบียนการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • หลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร (ผู้สมัครเพศชาย)
 • ระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่ต้องการ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน
iconPDF

 

 


สมัครงานออนไลน์

Apply now

สมัครงาน ... กรุณาเลือกตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ*

ต้องการปฏิบัติงานที่สาขาใด

(Which location you willing to work?)

ประวัติข้อมูลส่วนตัว (Personal details) *

Browse imagesChange
Remove

ที่อยู่ปัจจุบัน * (Current Address)

ประวัติการศึกษา * (History Education)

บุคคลที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน * (Personnel emergency contact)