ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

แหล่งท่องเที่ยว & สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้งมอลล์ ในกรุงเทพฯ

แลนด์มาร์ค สำคัญๆ ในกรุงเทพฯ

ย่านราชประสงค์

ย่านราชประสงค์

ย่านราชประสงค์ถือเป็นต้นแบบของย่านธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ระดับสากล ที่มีความพร้อมทั้งความทันสมัย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่ผสมผสานวัฒนธรรม ความเชื่อ ความทันสมัยไว้อย่างลงตัวมากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเดียวที่นักท่องเที่ยวสามารถหาความบันเทิงได้แบบครบ เครื่องใจกลางเมืองหลวง ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่กิน ที่นอน ที่เที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางมหานครแห่งนี้ด้วย

ท้าวมหาพรหม

ท้าวมหาพรหม

เป็นศาลตั้งอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือจากทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในแต่ละวันจะมีผู้คนมาสักการะบูชากันอย่างไม่ขาดสาย มีการจัดคณะทัวร์จากต่างประเทศเพื่อเข้ามาสักการะท้าวมหาพรหมโดยเฉพาะ พระอินทร์

พระอินทร์

ตั้งอยู่บริเวณอัมรินทร์ พลาซ่า บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เป็นเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนแห่งพระอินทร์ พระองค์มีตา 1,000 ดวง ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ดูแลความสุขและความทุกข์ของมวล พระองค์จะประทานสิ่งมงคล ลาภ ยศ สรรเสริญให้กับผู้ที่มาขอพร

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ

ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล บริเวณสี่แยกราชประสงค์ นับเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ที่มีความสำคัญอีกพระองค์หนึ่ง เพราะมีหน้าที่คุ้มครองแลดูแลรักษาทั้ง 3 โลก ตามความเชื่อของชาวฮินดู มีความเชื่อกันว่าใครบูชาท่านแล้วจะได้รับความคุ้มครอง และมีโชคลาภ แต่จะต้องเป็นคนมีสัจจะ รักษาศีล รวมทั้งเจริญภาวนาเป็นที่ตั้ง พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี

ตั้งอยู่ที่บริเวณดาดฟ้าชั้น 4 ของศูนย์การค้าเกษร ถือเป็นเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ

ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างอิเซตัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พระตรีมูรติคืออวตารรวมของพระเป็นเจ้าสูงสุดทั้ง 3 องค ์ในศาสนาพราหมณ์ อันได้แก่ พระพรหม (ผู้สร้าง) พระนารายณ์ (ผู้ปกป้องรักษา) และพระอิศวร (ผู้ทำลาย) ซึ่งเป็นเทพอีกหนึ่งองค์ที่มีผู้คนแห่มาเคารพบูชามากมาย เพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรัก คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการบูชาพระตรีมูรติจะทำให้ชีวิต มีความอุดมสมบูรณ์ ในชีวิต ความรัก และการงาน ความเชื่อของชาวไทยต่อพระตรีมูรติ คือ พระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งความรักโดยเฉพาะในหมู่หนุ่มสาวที่เคารพและบูชา พระองค์ ในวันวาเลนไทน์มักมีผู้คนมากมายมาบูชาและขอพรจากพระตรีมูรติ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ออีกว่าทุกวันพฤหัสบดี เวลา 21.30 น. เป็นเวลาที่พระตรีมูรติจะลงมาประทานพรให้ผู้คนที่บูชาพระองค์ท่าน

พระพิฆเนศวร

พระพิฆเนศวร

ตั้งอยู่บริเวณหน้าห้างอิเซตัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าแห่งสรรพมงคล ทั้งด้านศิลปะ ความสำเร็จ ความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์พูนสุข ขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ดังนั้น หากต้องการประกอบกิจการงานใดให้สำเร็จ ก็ควรจะบูชาพระพิฆเนศเสียก่อน และผูกพันกับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน