ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

นัดหมายแพทย์ออนไลน์

Make an appointment with Fertility Doctors | นัดหมายแพทย์ออนไลน์ ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

นัดหมายแพทย์ออนไลน์ ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อทำการนัดหมายแพทย์ที่ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ และท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง
ภายหลังจากที่ท่านได้ส่งแบบฟอร์มนี้เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลนัดหมายแพทย์ของท่านและตารางเวลาทำการของแพทย์ เพื่อทำการยืนยันการนัดหมายในลำดับต่อไป
 
หมายเหตุ : ถ้าท่านต้องการพบแพทย์ หรือต้องการสอบถามแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ในกรณีฉุกเฉิน
กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-102-1000

(*) จำเป็นต้องระบุ

ข้อมูลคนไข้ที่นัดหมาย

* เวลาในการตอบกลับ : จะตอบรับการนัดหมายภายใน 24 ชั่วโมง