ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์หรือปัญหาภาวะมีบุตรยาก หากต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้มีบุตรยาก
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อติดต่อกับสูตินรีแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคนไข้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กรณีเร่งด่วนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางคลินิก
โทร. +662 252 3833 หรือ Hotline: +668 1102 1000


ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

(*) จำเป็นต้องระบุ

ข้อมูลส่วนตัว

เวลาในการตอบกลับ : จะตอบคำถามกลับภายใน 24 ชั่วโมง