ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก

นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์

(สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก)

จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี :

  • IVF/ICSI 100 – 200 Cycles/ปี
  • ผ่าตัดด้วยกล้องทางนรีเวชรวม Laparoscopy และ Hysteroscopy 100 ราย/ปี

ภาษาที่พูด : English, ไทย

การศึกษา :

  • 2008 : Prince of Songkhla University (M.D.)
  • 2012 : Prince of Songkhla University (Obstetrics & Gynecology)
  • 2014 : Prince of Songkhla University (Reproductive Medicine)

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :

  • สมาชิกสมาคมแพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
  • Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE)

วันเวลาออกตรวจ :

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ
จันทร์ 08.00 – 18.00 น. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (สาขาอัมรินทร์) กรุงเทพ
อังคาร 08.00 – 18.00 น. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (สาขาอัมรินทร์) กรุงเทพ
พุธ 08.00 – 16.00 น. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (สาขาอัมรินทร์) กรุงเทพ
พฤหัสบดี 08.00 – 18.00 น. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (สาขาอัมรินทร์) กรุงเทพ
ศุกร์ 08.00 – 16.00 น. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (สาขาอัมรินทร์) กรุงเทพ
อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ (สาขาอัมรินทร์) กรุงเทพ

ปรึกษา นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์

ขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเฉพาะท่านที่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้น