ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก

พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

Dr. Nujaree Leelasuwattanakul, MD

(สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก)

ภาษาที่พูด : English, ไทย

การศึกษา :

  • 2551 : แพทยศาสตรบัณฑิต, (เกียรตินิยม อันดับ1), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 2555 : วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • 2557 : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่ออกตรวจ
   จันทร์ 08.00 น. – 17.00 น.     เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
   อังคาร 08.00 น. – 17.00 น.     เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
   พุธ 08.00 น. – 17.00 น.     เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
   พฤหัสฯ 08.00 น. – 17.00 น.     เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
   ศุกร์ 08.00 น. – 17.00 น.     เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น