ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีบุตรยาก

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

Dr. Tosaporn Ruengkris, MD
(สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก)

ภาษาที่พูด : English, ไทย

การศึกษา :

 • 2520  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2522  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • 2530  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชกรรม แพทยสภาไทย
 • 2548  การจัดการภาครัฐภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • 2550  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช
 • 2554  Assisted Reproductive Technique Course for Clinician (NUHS)

ความเชี่ยวชาญหลัก

 • สูตินรีแพทย์
 • สูตินรีแพทย์ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :

Member of European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี :

 • IVF/ICSI 100 cycles/ปี
 • ผ่าตัดด้วยกล้องทางนรีเวชรวม Laparoscopy และ Hysteroscopy 150 ราย/ปี
 • ทำคลอด 120 ราย/ปี
 • ผ่าตัดนรีเวชอื่นๆ 150 ราย/ปี

วันเวลาออกตรวจ :

  วัน เวลา   สถานที่ออกตรวจ
   จันทร์ 09.00  – 12.00 น.
13.00  – 16.00 น.
 สาขาอัมรินทร์
 สาขารามอินทรา
   อังคาร 09.00  – 12.00 น.
13.00  – 16.00 น.
 สาขาอัมรินทร์
 สาขารามอินทรา
   พุธ 09.00  – 12.00 น.
13.00  – 16.00 น.
 สาขาอัมรินทร์
 สาขารามอินทรา
  พฤหัสบดี 09.00  – 12.00 น.
13.00  – 16.00 น.
 สาขาอัมรินทร์
 สาขารามอินทรา
   ศุกร์ 09.00  – 12.00 น.
13.00  – 16.00 น.
 สาขาอัมรินทร์
 สาขารามอินทรา
   เสาร์ 09.00  – 12.00 น.
13.00  – 16.00 น.
 สาขาอัมรินทร์
 สาขารามอินทรา

 


 

Talk to Dr. Tosaporn Ruengkris

May I reserve the right to reply to inquiries that provide a complete information.
ขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเฉพาะท่านที่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์เท่านั้น