ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ประสบความสำเร็จ…ตั้งครรภ์ได้ด้วย ICSI

อีกหนึ่งความสำเร็จโดยพญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี และชาว Safe Fertility Center สาขารามอินทรา

คุณกฤษณา ประสบความสำเร็จด้วยการทำอิ๊กซี่ (ICSI Treatment) ตั้งแต่ครั้งแรก ปัจจุบันตั้งครรภ์ได้ 15 สัปดาห์