ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ทำ ICSI สำเร็จและได้น้องแฝด

ชาว Safe Fertility Center รามอินทรา ได้มีโอกาสดูแลคุณนาตยา ด้วย วิธีการทำอิ๊กซี่ (ICSI Treatment) และประสบความสำเร็จได้น้องแฝด ปัจจุบันน้องแฝดอายุ 2 เดือน