ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

อิ๊กซี่, ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

การทำอิ๊กซี่ (ICSI Treatment)

การทำอิ๊กซี่ (ICSI Treatment)

การทำอิ๊กซี่เป็นวิธีการคัดเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงเพียงตัวเดียวโดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง ทำให้ช่วยเพิ่มอัตราการปฏิสนธิ ซึ่งขั้นตอนคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) การทำดังกล่าวต้องทำผ่านเครื่องมือพิเศษที่ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเข็มขนาดเล็กเพื่อจับไข่และฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่  นอกจากนี้การทำ ICSI ยังช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิแบบผิดปกติ อันเนื่องมาจากไข่และสเปิร์ม เช่น การเกิดการผสมด้วยจำนวนของสเปิร์มหลายตัว

การทำ ICSI เป็นการปฎิสนธินอกร่างกายที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการปฏิสนธิสำหรับผู้มีบุตรยาก
การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ต่างจากการทำ ICSI ตรงที่ การทำอิ๊กซี่ (ICSI) จะไม่ต้องรอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง

การรักษาด้วยวิธี ICSI เหมาะกับคู่สมรสในกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีที่คู่สมรสที่ฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องปริมาณสเปิร์ม (อสุจิ) ค่อนข้างน้อย และอ่อนแอมากๆ ทั้งทางด้านรูปร่างของสเปิร์ม รวมถึงความสามารถในการเคลื่อนที่ของสเปิร์มด้วย
  • กรณีที่คู่สมรสฝ่ายชายที่เป็นหมันหรือทำหมัน แต่ยังคงมีการสร้างสเปิร์ม และสามารถนำสเปิร์มออกมาได้จากวิธีการผ่าตัด เช่น การทำ PESA, TESE
    * PESA (การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังบริเวณอัณฑะเข้าไปในท่อพักน้ำเชื้อ แล้วดูดตัวอสุจิออกมา)
    * TESE (การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วนแล้วแยกตัวอสุจิที่ค้างอยู่ในอัณฑะออกมา)
  • กรณีที่คู่สมรสที่มีเปลือกไข่หนา ซึ่งทำให้สเปิร์มไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่เพื่อเข้าไปปฏิสนธิได้ จะใช้ในกรณีที่การทำเด็กหลอดแก้วธรรมดาไม่ได้ผล

ปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

(*) จำเป็นต้องระบุ

ข้อมูลส่วนตัว

เวลาในการตอบกลับ : จะตอบคำถามกลับภายใน 24 ชั่วโมง