ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

Mental relaxing for fertility

การทำจิตใจให้ผ่อนคลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร

การทำจิตใจให้ผ่อนคลายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร (Mental relaxing for fertility)

การเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก อาจจะทำให้การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานาน  อาจมีจำนวนรอบในการรักษามากกว่า 1 รอบ ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการรักษา อัตราความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาแต่ละครั้ง ซึ่งมีส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้าน เช่น หน้าที่การงาน, สัมพันธภาพกับคนรอบข้างและอาจทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล ไม่สามารถจัดการการใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นได้ ความเครียดที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อฮอร์โมนของร่างกาย ความสมบูรณ์ของไข่ และการตกไข่ที่ไม่ปกติได้ ประกอบกับมีรายงานการวิจัยที่พบว่าการส่งเสริมดูแลสุขภาพจิตที่ดี ลดความเครียดจะช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ จึงถือว่าปัจจัยทางด้านจิตใจ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จในการรักษา ดังนั้น การเตรียมตัวสำหรับการตั้งครรภ์นั้น นอกจากจะดูแลด้านร่างกายแล้วควรดูแลจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดีพร้อมกันไปด้วย สำหรับผู้ที่รู้สึกกดดัน, กังวล, กระวนกระวายใจ และกำลังคิดวนเวียนถึงผลสำเร็จในการตั้งครรภ์ตลอดเวลา ลองคลายความเครียดด้วยตนเองโดยวิธีง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ทานอาหารให้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทานมื้อเช้าในทุก ๆ วัน
  2. นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หากเป็นคนนอนหลับยากอาจจะทานนมอุ่น ๆ ก่อนนอน หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์ ดูสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ก่อนนอน หรือ ก่อนนอนลองกำหนดลมหายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ ประมาณ 2-3 นาที หรือจนกระทั้งเองหลับไปเพื่อขจัดความคิดต่าง ๆ ออกไป
  3. สร้างบรรยากาศรอบ ๆ ตัวให้ผ่อนคลายผ่อนคลาย เช่น จัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
  4. ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้าง เช่น ออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
  5. มองโลกในแง่ดี เปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ในชีวิตให้เป็นแง่บวก จริง ๆ แล้วสิ่งที่อยู่ตัวของเรามีอยู่มากมาย ลองมุ่งให้ความสำคัญไปมองส่วนที่ดี ๆเพื่อสร้างกำลังใจให้ตนเอง
  6. อยู่กับปัจจุบันไม่ควรกังวลและคิดวนเวียนกับผลการตั้งครรภ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากเกินไป

  หรือหากยังมีความเครียดและวิตกกังวลสูงและไม่สามารถคลี่คลายได้ สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทางการวางแผนการใช้ชีวิต รวมถึงจัดการกับความรู้สึกต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืน  

 

การเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก นอกจากการเตรียมตัวด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว การดูแลจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดี ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์

 


สอบถามเพิ่มเติม