ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 - 19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

Puffin Package ICSI 109,000 Bath

Puffin ICSI แพ็คเกจเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่

มีลูกง่าย ให้คนไทยได้ฟินๆ กับแพ็คเกจเด็กหลอดแก้วด้วยวิธีอิ๊กซี่
PUFFIN ICSI  ราคา 109,000 บาท

** รวมยาและค่าใส่ตัวอ่อน Blastocyst รอบสด

(The package be applied only Thai Nationality.)

เงื่อนไข  

  1. อายุไม่เกิน 36 ปี
  2. ค่า AMH มีตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป หรือค่า AFC (Antral follicle count) มากกว่าหรือเท่ากับ 6 ใบ
  3. น้ำเชื้อที่ได้จะต้องไม่ได้มาจากวิธี TESE/PESA
  4. ไม่เคยทำ IVF/ICSI มาก่อน หรือเคยทำ IVF/ICSI มาไม่เกิน 1 รอบ
  5. แพ็คเกจนี้ ใช้ได้เฉพาะคนไข้ไทย หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย เท่านั้น
  6. ต้องเริ่มยากระตุ้นไข่ภายใน “วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  7. เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
  8. แพ็คเกจนี้ใช้ได้ทุกสาขา (สำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า, สาขารามอินทรา, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น)
  9. แพ็คเกจนี้ใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2560 / เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดเท่านั้น

        ** เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ “การย้ายตัวอ่อนในรอบสด” ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์

แพทย์ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้


สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจ

สำหรับผู้ที่สนใจแพ็คเกจ ICSI PUFFIN กรุณากรอกข้อมูล