ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ภาวะการแท้งเป็นอาจิณ (Recurrent miscarriage)

ภาวะการแท้งเป็นอาจิณ

ภาวะการแท้งเป็นอาจิณ (Recurrent miscarriage)

ภาวะการแท้งเป็นอาจิณ (Recurrent miscarriage)

ภาวะการแท้งเป็นอาจิณ

การแท้งบุตร หมายถึง การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนที่ทารกจะสามารถมีชีวิตรอดได้ ทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ ถือว่าเป็นการแท้งบุตรตามกฎหมายของประเทศไทย การแท้งเป็นอาจิณ หมายถึง การแท้งบุตรอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป โดยถือตามคำจำกัดความของการแท้งด้านบน

 

สาเหตุที่พบได้บ่อยของการแท้งเป็นอาจิณ คือ

  1. ความผิดปกติจากการขาดหรือเกินของโครโมโซม หรือมีความผิดปกติในบางส่วนของตัวโครโมโซมบางตัว ทำให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตผิดปกติและตายไป สาเหตุนี้พบได้บ่อยในผู้ที่แท้งบุตรหลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
  2. ความผิดปกติของมดลูก อาจเป็นความผิดปกติของรูปร่างมดลูกที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด เช่น มีผนังกั้นภายในมดลูก หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น เนื้องอกมดลูก
  3. ความผิดปกติของปากมดลูก โดยเกิดจากปากมดลูกไม่แข็งแรงพอที่จะอุ้มการตั้งครรภ์ให้เจริญเติบโตจนครรภ์ครบกำหนดได้ มักเกิดการแท้งในระยะไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์
  4. ความผิดปกติของฮอร์โมนจากรังไข่ โดยเฉพาะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ทำหน้าที่สำคัญในการฝังตัวและการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ต่ำหลังจากการตกไข่ (Luteal phase defect) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแท้งเป็นอาจิณได้
  5. ความผิดปกติจากภูมิคุ้มกัน เป็นกลุ่มอาการที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันมาต่อต้านฟอสไฟไลปิด และโปรตีนในร่างกายของตนเอง ซึ่งมีผลทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน ส่งผลให้เกิดการแท้งบุตรเป็นอาจิณหรือคลอดก่อนกำหนดได้
  6. โรคประจำตัวทางอายุรกรรมอื่นๆ เช่น โรคภูมิภูมิแพ้ตัวเอง ต่อมไทรอยด์ทำงานปกติ
  7. กลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุ พบได้ประมาณ 50 – 75 % ของคู่สมรสที่เคยแท้งเป็นอาจิณ