ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

RTAC Reproductive Technology Accreditation Committee

การรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC

การรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC

การรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC จากสมาคมด้านการเจริญพันธุ์ ประเทศออสเตรเลีย (Fertility Society of Australia)

Safe Fertility Center สาขาอัมรินทร์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC 2014 – 2017 โดยสมาคมด้านการเจริญพันธุ์ มาตรฐานระดับนานาชาติ จากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง “เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาอัมรินทร์” ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  จึงมั่นใจได้ว่าทุกขบวนการและขั้นตอนในการรักษาของเรา ได้มาตรฐานการให้บริการด้านการเจริญพันธุ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

Safe Fertility Center สาขาอัมรินทร์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC 2014 – 2017 โดยสมาคมด้านการเจริญพันธุ์ มาตรฐานระดับนานาชาติ จากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง “เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาอัมรินทร์” ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย   Safe Fertility Center สาขาอัมรินทร์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคลินิกเด็กหลอดแก้ว RTAC 2014 – 2017 โดยสมาคมด้านการเจริญพันธุ์ มาตรฐานระดับนานาชาติ จากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่ง “เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาอัมรินทร์” ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  

 

Certification Standard

Code of Practice for Assisted Reproductive Technology Units – International Edition – 2014

Scope of Certification

Fertility services to patients including: IVF, ICSI, Ovulation Induction, AI (IUI) with donor sperm, AI (IUI) with husband/partner sperm, Thawed embryo transfer, Donated oocytes, Donated sperm, Donated embryos, Thawed oocyte fertilization, Surgical sperm aspiration (MESA or PESA or TESA or TESE), Extended embryo culture (past DAY 3), Assisted Hatching, Embryo biopsy for Pre-implantation genetic diagnosis, Diagnostic andrology testing, Diagnostic endocrinology testing and Surrogacy.

Type of Certification

Management System

APPROVED COMPANY/SITE ADDRESS :

17th Floor, Amarin Tower, 496-502 Ploenchit Road Lumphini Pathumwan 10330 Bangkok

 

This Certificate of Approval remains the property
of Global-Mark Pty Ltd, Company Number: ACN.108-087-654

Unique Certificate Code: D0898557C87A06F7CA257DB10001DC51
Global-Mark Pty Ltd, Copyright 2005 – 407, 32 Delhi Road, North Ryde NSW 2113, Australia