ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (IVF Phuket)

สาขาภูเก็ต (ไอวีเอฟภูเก็ต)

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร
เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (IVF Phuket)

ให้บริการปรึกษาและรักษาภาวะมีบุตรยาก และวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อน ได้ผ่านการตรวจรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลมาตรฐานในการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 และ พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ปัจจุบัน ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต เป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์แห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยทีมที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

เวลาทำการ ติดต่อสอบถาม พบแพทย์

ที่อยู่ อาคาร CCM Complex ชั้น4 เลขที่ 77/77 หมู่5 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9, ต.รัษฎา, ภูเก็ต, 83000

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต พร้อมช่วยคู่สมรสที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ ที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ เพื่อมอบการบริการและทางเลือกในการรักษาอย่างประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้เรายังมีทีมผู้ให้คำปรึกษาส่วนตัวที่จะคอยให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงหลังคลอดตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าระหว่างการรักษา คนไข้จะได้รับข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัยอย่างแน่นอน

การวินิจฉัยและการรักษา

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของการมีบุตรยากของคู่สมรสแต่ละคู่ได้อย่างแม่นยำและนำไปสู่การวางแผนรักษาที่ถูกต้องต่อไป

สำหรับฝ่ายชายนั้นจะทำการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ เพื่อประเมินประสิทธิภาพอสุจิ

ส่วนฝ่ายหญิงจะตรวจรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การตรวจภายใน, การอัลตราซาวน์มดลูกและรังไข่, การตรวจโดยการฉีดสีโพรงมดลูก, ท่อนำไข่, การเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนต่างๆ รวมถึงการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อการวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

การวางแผนการรักษา

หลังการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาภาวะมีตรยากในคู่สมรส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมให้คำปรึกษาแนะนำจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาต่างๆทั้งการรักษาด้วยวิธีทั่วไปรวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

1. การเตรียมตัวก่อนการรักษาและปรับฮอร์โมน

สำหรับขั้นตอนแรกของการเข้ารับการรักษา ผู้เข้ารับบริการจะได้รับข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการักษา อาทิเช่น คำแนะนำในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหารและวิตามิน การออกกำลังกาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจวิเคราห์ระดับฮอร์โมนต่างๆ ของร่างกายซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้แพทย์รู้ถึงปัญหาความผิดปกติได้อย่างแม่นยำ โดยแพทย์จะทำการปรับระดับฮอร์โมนให้อยู่ในภาวะสมดุลย์และพร้อมสำหรับการรักษาขั้นต่อไป

2. การกระตุ้นไข่

ในกรณีที่มีปัญหาด้านการตกไข่ รังไข่ไม่สามารถผลิตไข่ได้เต็มที่ แพทย์จะทำการรักษาด้วยการกระตุ้นไข่โดยติดตามปริมาณและคุณภาพของไข่อย่างใกล้ชิด เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นเกิน เป็นต้น

3. การผสมเทียม

เป็นวิธีการหนึ่งในการรักษาคู่สมรสที่มีปัญหาในเบื้องต้น ด้วยวิธีการปั่นเพื่อคัดเลือกอสุจิที่มีความแข็งแรงแล้วฉีดเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง แต่วิธีดังกล่าวมีข้อจำกัด คือ ฝ่ายชายต้องมีอสุจิจำนวนมากและแข็งแรงพอ รวมทั้งฝ่ายหญิงต้องมีท่อนำไข่ที่สมบูรณ์

4. การปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF / ICSI)

เป็นการผสมอสุจิและไข่ในห้องปฏิบัติการ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะทำการเลี้ยงและควบคุมคุณภาพของตัวอ่อน เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตที่เหมาะสม จากนั้นจึงทำการย้ายกลับตัวอ่อนที่ผสมแล้วไปไว้ในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงเพื่อให้มีการเจริญเติบโตต่อไป

5. การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ ตัวอ่อนและการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต มีการให้บริการ การฝากเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อนแช่แข็งในระบบปิด ด้วยวิธีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัย รวมไปถึงการรักษาคุณภาพของเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของการตั้งครรภ์สูงสุด นอกจากนี้ในปัจจุบันรายงานการศึกษาต่างๆพบว่า การวางแผนย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง เป็นการเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์มากขึ้น อีกทั้งยังลดอุบัติการณ์การแท้งบุตร การตั้งครรภ์นอกมดลูกและการคลอดก่อนกำหนดได้อีกด้วย

6. การตรวจโครโมโซมก่อนการฝังตัวของตัวอ่อน (Preimplantation Genetic Diagnosis: PGD)

เป็นการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนในระดับยีนและโครโมโซม ก่อนที่จะนำตัวอ่อนใส่กลับโพรงมดลูก จึงเป็นการช่วยคัดกรองตัวอ่อนที่มีความผิดปกติออกไป เพราะตัวอ่อนที่จะใส่กลับโพรงมดลูกนั้นจะต้องเป็นตัวอ่อนที่ตรวจไม่พบความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วยวิธีการตรวจดังกล่าว PGD เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีอายุมากกว่า 37 ปี คู่สมรสที่ประสบปัญหา แท้งซ้ำซาก คู่สมรสที่ไม่ประสบความสำเร็จจากประวัติการทำ ICSI โดยเทคนิคทาง PGD ประกอบไปด้วย FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) และ PCR (Polymerase Chain Reaction) ทั้งสองเทคนิคมีขั้นตอนและวิธีการตรวจวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสองวิธีดังกล่าวไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมมนุษย์ได้ครบทั้ง 23 คู่ (46 โครโมโซม) โดยทั่วไปนิยมตรวจเฉพาะโครโมโซมที่พบความผิดปกติได้บ่อยเพียง 5 คู่ หรือ 7 คู่เท่านั้น ได้แก่ โครโมโซมคู่ที่ 13, 18, 21, X, และ Y แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคนิคที่สามารถตรวจวิเคราะห์โครโมโซมได้ทั้ง 23 คู่ คือ aCGH (Array Comparative Genomic Hybridization) และยังมีการนำเทคนิค NGS (Next generation sequencing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมอีกด้วย โดยทาง Safe Fertility Center Phuket เป็นคลินิกแห่งเดียวในภาคใต้ที่มีการให้บริการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมตามวิธีดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้คู่สมรสที่เข้ารับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าตัวอ่อนที่ใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูกของมารดาเป็นตัวอ่อนที่มีพันธุกรรมปกติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์

7. EmbryoScope

เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทางศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต นำมาใช้เป็นแห่งแรกในภาคใต้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาของคู่สมรส ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นการใช้เครื่องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบใหม่เข้ามาช่วยในการติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามและวิเคราะห์การเติบโตของตัวอ่อนได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่มีพัฒนาการดีที่สุดสำหรับใช้ในการย้ายตัวอ่อนกลับสู่โพรงมดลูกต่อไป

8. บริการด้านอื่น ๆ ทางสูติ-นรีเวช

นอกจากบริการด้านการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ทางศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต ยังมีบริการตรวจรักษาด้านอื่น ๆ อีกดังนี้

 1. บริการด้านสูติ-นรีเวชทั่วไป ได้แก่ ฝากครรภ์ ตรวจภายใน Ultrasonogram
 2. บริการด้านมะเร็งนรีเวช ได้แก่ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งรังไข่, มะเร็งมดลูก ด้วยวิธีจำเพาะและให้ผลที่แม่นยำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช
 3. รักษาภาวะวัยทองทั้งเพศหญิงและเพศชาย ด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ เพื่อความมั่นใจสูงสุดของผู้รับบริการทุกท่าน

การศึกษา-อบรมต่อเนื่อง

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต มีทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และทีมผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ที่ผ่านการอมรมเฉพาะด้านและมีการอบรมอย่างต่อเนื่องทันต่อความก้าวหน้าทางด้านการรักษาผู้มีบุตรยากและเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ นอกจากนี้ ไอวีเอฟ ภูเก็ต เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการจัดให้แพทย์และ นักวิทยาศาสตร์ ให้ได้รับการอบรมทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับผู้รับบริการเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จของการรักษาและทำให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องให้คำปรึกษา ห้องตรวจแพทย์ที่ได้มาตรฐาน
 • ห้องให้คำปรึกษาส่วนตัว
 • ห้องเก็บอสุจิแบบส่วนตัว
 • ห้องเก็บไข่ ห้องผ่าตัด-ย้ายตัวอ่อน ที่ผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย
 • ห้องปฏิบัติการตรวจเลือดทั่วไป
 • ห้องแช่แข็งตัวอ่อน / เซลล์สืบพันธุ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีเวชแห่งประเทศไทย

 


ติดต่อสอบถามบริการ กดปุ่มโทร

 

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน

 • จันทร์ – ศุกร์ | 08.00 – 17.00 น.

 • เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ | 08.00 – 17.00 น.

 


สูติ-นรีแพทย์ ประจำสาขาภูเก็ต

 • นพ. มานพ  จันทนพันธ์

  เวลาออกตรวจ
  • จันทร์, อังคาร, พุธ, ศุกร์ (12.00 – 16.00 น.)
  • พฤหัสฯ, เสาร์ (08.00 – 12.00 น.)

 • นพ. กิตติ  มาลากร

  เวลาออกตรวจ
  • จันทร์, อังคาร, พุธ, อาทิตย์  (08.00 – 16.00 น.)
  • พฤหัสฯ, ศุกร์ (8.00 – 12.00 น.)


ปรึกษาแพทย์ออนไลน์