ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

IVF SAFE Fertility Center, Ramindra

สาขารามอินทรา (กรุงเทพฯ)

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร
เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ สาขารามอินทรา (กรุงเทพฯ)

ให้บริการดูแลคู่สามีภรรยาที่มีทั้งความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง ที่พร้อมผสานเทคโนโลยีเข้ากับความฝันคุณมากที่สุด และพยาบาลที่ให้คำแนะนำเฉพาะผู้ที่มีบุตรยาก ดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจมีเทคโนโลยีในการดูแลช่วยในการปฏิสนธิเกิดตัวอ่อน และเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระดับบลาสโตซิสท์ (Blastocyst) เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่มีศักยภาพในการฝังตัวในโพรงมดลูกที่มากที่สุด และในห้องปฏิบัติการยังมีเทคโนโลยีในการตรวจตัวอ่อนที่ทันสมัยที่สุดทาง  FISH, aCGH และ NGS และห้องปฏิบัติการเสริมสมรรถภาพของตัวอสุจิ เพื่อให้รับรู้ตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางพันธุกรรม โอกาสในการตั้งครรภ์ที่สูงกว่าและเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ต้องระแวงว่าจะมีปัญหาความผิดปกติของโครโมโซม และ มาตรวจพบภายหลัง

ที่ SAFE รามอินทรา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาการมีบุตรยากในฝ่ายภรรยาทั้งปัญหาของตัวมดลูก รังไข่ ท่อนำไข่ และระบบฮอร์โมนโดยรวม ถ้าจำเป็นต้องแก้ปัญหาก่อนที่จะเริ่มกระบวนการรักษาการมีบุตรยาก เช่น การผ่าตัดรังไข่, การผ่าตัด, ท่อรังไข่, การผ่าตัดเนื้องอกมดลูก, การส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก สามารถทำได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รามอินทรา โดยการผ่าตัดผ่านกล้องหรือการผ่าตัดโดยวิธีปกติ  

91 อาคารปัญญาวิลเลจ ชั้น 2 ห้อง L 2-10, 11 ถนนปัญญาอินทรา, แขวงคันนายาว, เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร, 10230

การเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มขบวนการช่วยให้มีบุตร

คนส่วนใหญ่มักจะคิดที่การตั้งครรภ์เป็นเรื่องของมดลูก รังไข่ และท่อนำไข่ เท่านั้น แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วการทำงานของระบบในร่างกายทั้งตัวนั้นสำคัญมาก อวัยวะในอุ้งเชิงการสำคัญก็จริง แต่ขุนพลที่บงการให้มดลูก รังไข่ทำงานนั้นคือสมอง ซึ่งทำงานร่วมกับต่อมไทรอยด์ และการสกัดฮอร์โมนต่างๆ ออกมาช่วยให้มดลูก รังไข่ทำงานได้ดี เพราะการตั้งครรภ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน เท่านั้น  มีฮอร์โมนอื่นๆ อีกมากมาย ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมการตั้งครรภ์

การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทำให้โกร๊ธหลั่งออกมา ไข่ที่ตกหรือเก็บออกมามีคุณภาพดี การออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ทำให้มีเอ็นโดรฟินหลั่งออกมามากทำให้ไม่เครียดง่าย ความเครียดทำให้ฮอร์โมนผ่านไม่ดี หลังออกมาซึ่งไม่เอื้อต่อการตั้งครรภ์ เช่น Adrenaline เป็นต้น ดังนั้น คู่สมรสที่ต้องการตั้งครรภ์ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ มองโลกในแง่บวก อย่าคิดลบกับสิ่งรอบตัว คิดบวกเสมอ เมื่อมารักษาและต้องการมีบุตรแล้ว ต้องคิดว่าตัวเองสามารถตั้งครรภ์ได้

ที่ RFC เราอยากให้คู่สมรสที่มีบุตรยากตั้งครรภ์มีบุตร ที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และได้คนดีมาเกิดกับครอบครัวของคุณ … นี่คือความตั้งใจทำงานของศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร รามอินทรา

 

ขั้นตอนในการเตรียมตัว

1. การเตรียมร่างกาย ประกอบด้วย

 • การตรวจระดับฮอร์โมนที่จำเป็น เช่น Estradiol, Progesterone, Thyroid Hormone, Prolactin, AMH
 • การตรวจมดลูกและรังไข่
 • การตรวจประเมินน้ำเชื้อในฝ่ายสามี

2.  การเตรียมจิตใจ สร้างความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย มีทัศนคติที่ดีในการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์

3. การสร้างความพร้อมที่สุดในการมีบุตร

 • การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • การนอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่ม เพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของร่างกาย และยกระดับฮอร์โมนให้สมบูรณ์พอกับการตั้งครรภ์
 • การหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆ เช่น บุหรี่, แอลกอฮอล์ และ อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง
 • การเพิ่มสารอาหารที่ช่วยเสริมความสามารถในการมีบุตร เช่น แคลเซียม, วิตามินดี วิตามินบี,  zinc
 • การสร้างทัศนคติในทางบวก
 • การสร้างจินตนาการไปสู่เป้าหมาย

ที่ศูนย์รามอินทรา เฟอร์ทิลิตี้ เราสร้างความหวังให้ผู้ที่ต้องการมีบุตรเป็นจริงได้เสมอ  

 

ขั้นตอนในการรักษา

หาสาเหตุของการมีบุตรยากและรักษาตามสาเหตุของการมีบุตร

ฝ่ายชาย มักมีปัญหาประมาณ 30%

ฝ่ายหญิง มีปัญหาประมาณ 30% และปัญหาร่วมกันทั้งสองฝ่ายรวมทั้งไม่ทราบสาเหตุ ประมาณ 40%

 

สาเหตุทางฝ่ายชาย  ที่พบบ่อย คือ ปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อ ซึ่งในทางกรณีก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ ถ้าแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็จะมาช่วยด้วยการทำเด็กหลอดแก้ว ซึ่งใช้จำนวนของตัวอสุจิไม่มา และมีเทคนิคที่ช่วยในการหาตัวอสุจิที่สมบูรณ์หลายๆ วิธี

 

สาเหตุทางฝ่ายหญิง  เช่น การไม่ตกไข่, ท่อนำไข่อุดตัน ช่วยได้ด้วยการให้ยา ทั้งกินทั้งชีวิตรวมถึงการผ่าตัดก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ถ้าไม่รวมแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้ ก็จะนำไปสู่การช่วย ข่าวปัญหาโดยการทำเด็กหลอดแก้ว แม้ไม่ทราบสาเหตุของการมีบุตรยาก (ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาของเรื่องอายุ ทั้งเรื่องอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย เช่น หญิงอายุ 36 ปี ก่อตั้งครรภ์ยากกว่าหญิงอายุ 20 ปีเป็นต้น) การแก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นให้ได้ไข่จำนวนมาก เก็บไข่ ทำ IVF-ICSI การเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการตัวอ่อน การตรวจทางพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนย้าย การแช่แข็งตัวอ่อน เพื่อหยุดการเติบโตไว้ก่อนและการย้ายตัวอ่อนหลังจากผ่านการตรวจสอบทางพันธุกรรมแล้ว เหล่านี้เป็นขบวนการขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้แก้ปัญหาการมีบุตรยากอย่างได้ผลมีข้อพิสูจน์ ในปัจจุบันที่มีเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้ทั่วโลกมากกว่า 5 ล้านคน และ ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าปลอดภัยต่อทั้งมารดาและทารก

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เรามีความเชี่ยวชาญ และมีเทคโนโลยีสูงสุด เพื่อช่วยคู่สมรสให้มีบุตร ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงมีพัฒนาการที่ดี 


 

สูตินรีแพทย์ ประจำสาขารามอินทรา

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

เวลาออกตรวจ :

วันออกตรวจ
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

เวลาออกตรวจ
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.
ออกตรวจที่
สาขาอัมรินทร์
สาขารามอินทรา
สาขาอัมรินทร์
สาขารามอินทรา
สาขาอัมรินทร์
สาขารามอินทรา
สาขาอัมรินทร์
สาขารามอินทรา
สาขาอัมรินทร์
สาขารามอินทรา
สาขาอัมรินทร์
สาขารามอินทรา

 

พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

เวลาออกตรวจ :
วันออกตรวจ
จันทร์
พุธ
ศุกร์
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
16.00 – 17.00 น.
16.00 – 18.00 น.
16.00 – 17.00 น.
14.30 – 17.00 น.
ออกตรวจที่
สาขารามอินทรา
สาขารามอินทรา
สาขารามอินทรา
สาขารามอินทรา

 


ติดต่อสาขารามอินทรา

91 อาคารปัญญาวิลเลจ ชั้น 2 ห้อง L 2-10, 11 ถนนปัญญาอินทรา, แขวงคันนายาว, เขตคันนายาว, กรุงเทพมหานคร, 10230

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

 • โทร : 02-508-7375-6
 • สายด่วน : 081-102-1222, 081-102-1333 
 • แฟ็กซ์ : 02 652 2252

 


 

ปรึกษาภาวะมีบุตรยาก


แผนที่การเดินทางมา SAFE รามอินทรา ด้วย Google Map