ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

อิมซี่ (IMSI) เทคโนโลยีคัดอสุจิ


อิมซี่ (IMSI) เทคโนโลยีคัดอสุจิด้วยกล้องกำลังขยายสูง 6,000-12,000 เท่า เพิ่มความสำเร็จการทำเด็กหลอดแก้วสูงขึ้น