ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

All Posts Tagged: IVF / ICSI

IVF Promotion

แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว (IVF)

แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว (IVF) 
ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ 

  1. แพ็คเกจฉีดเชื้อ IUI
  2. แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว IVF/ICSI
  3. แพ็คเกจ EmbryoScope Plus/EmbryoScope
  4. แพ็คเกจแช่แข็งไข่ Freezing Embryos
Read More
Succesful IVF with Lite ICSI by SAFE

ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยากโดยวิธี ICSI


คุณ ลภัสรดา วัฒนาวงค์วิศุทธิ์ อายุ 32 ปี ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้มีบุตรยาก โดยวิธี ICSI

Read More