ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ประวัติบริษัท SAFE

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร SAFE Fertility Center เกิดจากความมุ่งมั่นของ นพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก ที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหามีบุตรยาก ให้มีบุตรตามความประสงค์โดยเปิดศูนย์เด็กหลอดแก้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

SAFE Fertility Center ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 และได้ย้ายมาตั้งเป็นศูนย์เอกเทศที่ตึกอัมรินทร์ พลาซ่า เมื่อปี 2552

จากนั้นจึงได้จัดตั้งบริษัท SAFE Fertility Center ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 (ค.ศ.2007) ด้วยปณิธานที่จะช่วยให้ครอบครัวที่ประสบปัญหาการมีบุตรมีโอกาสสมหวังได้บุตรเพื่อเติมเต็มคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์  และย้ายมาตั้งเป็นศูนย์เอกเทศที่ตึกอัมรินทร์ พลาซ่า ตั้งแต่ปี 2552 (ค.ศ.2009)

จวบจนกระทั่งวันนี้ บริษัทได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับจากพนักงาน 10 คน เพิ่มเป็นกว่า 100 คน ช่วยให้ครอบครัวมีบุตรมากกว่า 5,000 คู่ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อัตราความสำเร็จสูงขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนางานด้านพันธุกรรม เพื่อช่วยรักษาคู่สมรสที่ประสบปัญหาโรคทางพันธุกรรมให้มีลูกที่ปราศจากโรคทางพันธุกรรม รวมทั้งสร้างลูกอีกคนหนึ่งเพื่อนำเลือดสายสะดือหรือสเต็มเซลล์ไปรักษาลูกที่เป็นโรค

ปัจจุบันศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร SAFE Fertility Center  มี 4 สาขา

  • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ (อัมรินทร์ พลาซ่า)
  • สาขารามอินทรา กรุงเทพ
  • สาขาภูเก็ต ไอวีเอฟภูเก็ต
  • สาขาขอนแก่น

เราตั้งเป้าจะเปิดสาขาครอบคลุมทุกภาคของประเทศเพื่อช่วยให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะเราไม่เพียงแต่รักษาภาวะมีบุตรยากแต่ยังให้บริการด้านพันธุกรรม และภาวะเจริญพันธุ์ต่าง ๆ เช่น การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เป็นต้น

 

วิสัยทัศน์

To be the leading Fertility & PGD Center in ASIA

เป็นผู้นำทางด้านรักษาผู้มีบุตรยากและด้านวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนในเอเชีย

พันธกิจ

Dedicated to provide world class fertility care with excellent success rate and patient safety.

มุ่งมั่นให้บริการการรักษาผู้มีบุตรยากที่ดีเยี่ยม ด้วยอัตราความสำเร็จที่เป็นเลิศและความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ

ค่านิยมหลัก

R  Respect People  มองเห็นคุณค่าและเคารพในความเป็นคน

I   Integrity  โปร่งใส มีคุณธรรม

S  Social Responsibility  รับผิดชอบและคืนกลับสู่สังคม

E  In Search of Excellence  มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ