ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

ทำ ICSI ท้องได้ลูกแฝดชาย

ทำ ICSI ที่ SAFE สองรอบ … ท้อง ได้ลูกแฝดชาย

คนไข้อินโดนีเซีย ผู้หญิงอายุ 39 ปี ทำ ICSI ใส่ตัวอ่อนสองรอบ

รอบแรกใส่ตัวอ่อนระยะ Day2 ปรากฎว่าไม่ท้อง … พอรอบที่สองใส่ตัวอ่อนระยะ Day5 ท้องแฝดชาย

แพทย์ผู้ดูแลคนไข้ นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์