fbpx

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์

Opening Hours : เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.
  Contact : 02 252 3833-5

แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว ICSI + ET ราคาสำหรับคนไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย

แพ็คเกจ Zebra 159,999 บาท

Zebra แพ็คเกจเด็กหลอดแก้ว + ET  ราคา 159,999 บาท
* ยาฉีด + เก็บไข่ + ICSI + ย้ายสด

เงื่อนไข

  1. อายุไม่เกิน 36 ปี
  2. ค่า AMH มีตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป หรือค่า AFC (Antral follicle count) มากกว่าหรือเท่ากับ 6
  3. น้ำเชื้อที่ได้จะต้องไม่ได้มาจากวิธี TESE/PESA
  4. ไม่เคยทำ IVF/ICSI มาก่อน หรือเคยทำ IVF/ICSI มาไม่เกิน 1 รอบ
  5. แพ็คเกจนี้ใช้ได้เฉพาะคนไข้ไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย เท่านั้น
  6. ต้องเริ่มยากระตุ้นไข่ภายใน “30 มิถุนายน 2561
  7. เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
  8. แพ็คเกจนี้ใช้ได้ทุกสาขา (สำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า, สาขารามอินทรา, สาขาภูเก็ต, สาขาขอนแก่น)
  9. แพ็คเกจนี้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2561 / เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดเท่านั้น

** กรณีที่คนไข้รักษาด้วยแพ็คเกจ Zebra ที่ SAFE Fertility Center แล้วไม่ตั้งครรภ์ สามารถรักษาด้วยวิธี ICSI+ET ซ้ำได้ ตามดุลยพินิจของแพทย์
** เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ “การย้ายตัวอ่อนในรอบสด” ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์

แพทย์ที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

สำนักงานใหญ่ อัมรินทร์ พลาซ่า : นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์, นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ พญ. สาวินี บุญสุข
สาขารามอินทรา : นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์, นพ. กิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี
สาขาภูเก็ต : นพ. มานพ จันทนพันธ์
สาขาขอนแก่น : พญ. ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย, พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล


สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจ

ต้องการสอบถามแพ็คเกจ Zebra กรุณากรอกข้อมูล