SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

All Posts Tagged: ICSI

Intracytoplasmic Sperm Injection

การทำ อิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

คือ อีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยรักษาผู้มีปัญหาด้านการมีบุตรยากให้ได้รับอัตราความสำเร็จสูง

โดยวิธีการนี้ แพทย์จะคัดเลือกเชื้ออสุจิที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เพียงตัวเดียว เพื่อทำการปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แพทย์ทำภายนอกร่างกาย และปฏิบัติในห้องแลปโดยใช้ผ่านกล้องจุลทรรศน์

แต่สาเหตุภาวะมีบุตรยากอาจจะเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย อันเนื่องมาจาก

  • สาเหตุจากฝ่ายหญิง

เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถตกไข่ได้ มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในโพรงมดลูก ความไม่สมบูรณ์ของฮอร์โมนในร่างกาย ท่อรังไข่อุดตัน มีผังผืดตรงปีกมดลูกหรือช่องเชิงกราน เป็นต้น

  • สาเหตุจากฝ่ายชาย

เช่น ร่างกายผลิตอสุจิน้อย เชื้ออสุจิมีความอ่อนแอมาก หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถผลิตอสุจิได้

 

ICSI ทำงานอย่างไร?

แพทย์จะทำการเก็บไข่จากฝ่ายหญิงก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะคัดเลือกเอาตัวอสุจิที่แข็งแรง  สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งตัวมาผสมกับไข่หนึ่งใบ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กฉีดอสุจิเข้าไปในไซโตพลาสซึมของไข่อย่างระมัดระวัง และวันรุ่งขึ้นแพทย์จะทำการตรวจสอบว่าไข่ได้รับการปฏิสนธิหรือไม่ หากเกิดการปฏิสนธิสำเร็จแล้ว ถือว่าขั้นตอน ICSI เสร็จสมบูรณ์ 

หลังจากนั้นจะเป็นการย้ายตัวอ่อนไปยังมดลูกและติดตามดูผลอาการการตั้งครรภ์ระยะแรก 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์อาจใช้การตรวจเลือดหรืออัลตราซาวน์ เพื่อให้แน่ใจว่าไข่นั้นมีการฝังตัวในมดลูกและมีการตั้งครรภ์หรือไม่

ICSI

การทำอิ๊กซี่ เหมาะสมกับใครบ้าง

  • คู่สมรสฝ่ายชาย

ผู้มีปัญหาการหลั่งน้อย รูปร่างเชื้อที่มีความผิดปกติ หรือมีความอ่อนแอมากจนไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ของฝ่ายหญิงได้

ผู้ที่เป็นหมัน หรือทำหมันแล้ว แต่ยังสามารถผลิตเชื้ออสุจิได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยวิธีการ PESA และ TESE

– PESA การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปท่อพักน้ำเชื้อ และดูดอสุจิออกมา

– TESE การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วน แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในอัณฑะออกมา

  • คู่สมรสฝ่ายหญิง

ผู้มีปัญหามีเปลือกไข่หนา จนไม่สามารถทำให้อสุจิเจาะผ่านเข้าไปปฏิสนธิได้

 

ข้อควรรู้ก่อนทำอิ๊กซี่

คู่สมรสควรเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอิ๊กซี่ เพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเพื่อความมั่นใจทุกรายละเอียดขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งความเหมาะสม และประสิทธิความสำเร็จตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 

สามารถติดต่อขอลงนัดได้ที่ 02 252 3833 หรือที่เว็บไซต์ www.safefertilitycenter.com

 

Read More

Ms.Pattheera Anapattaspong

Ms.Pattheera Anapattaspong
Shares her success story and experiences with ICSI treatment that fulfilled her dream of motherhood. at Safe Fertility Center Ramindra Branch

Read More

Ms.Wilawan Pongwatchararak

For more information

Safe Fertility Center for Reproductive Medicine.
We will reply to you via phone or email. (Fields marked with * are required)

Read More
คุณ อุทุมพร โรจนาปิยาวงศ์ ได้ลูกสาวด้วยวิธีอิกซี่ โดย พญ. จริยา หล่อวัฒนศิริกุล สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

Ms. Uthumporn Rojchanapiyawong

Dr.Jariya Lorwatthanasirikul

Congratulation to the Rojchanapiyawong family for becoming parents of a healthy baby girl! The delivery went smoothly at Bumrungrad Hospital on 24 February 2015. Ms. Uthumporn underwent ICSI treatment at Safe Fertility Center (Amarin Plaza), under the care of Dr. Jariya Lorwatthanasirikul.

Ms. Uthumporn Rojchanapiyawong underwent ICSI treatment at Safe Fertility Center

Rojchanapiyawong family for becoming parents of a healthy baby girl, underwent ICSI treatment at Safe Fertility Center

For more information

Safe Fertility Center for Reproductive Medicine.
We will reply to you via phone or email. (Fields marked with * are required)

Read More
อิ๊กซี่, ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

ICSI Treatment

Untuk beberapa pasangan yang memiliki permasalahan sperma kurang baik, konvensional IVF tidak menghasilkan pembuahan. Untuk kasus seperti ini, spesialis infertilitas anda akan menyarankan IVF dengan menggunakan metode ICSI (menyuntikan sperma langsung kedalam sel telur).

Read More
In vitro fertilization (IVF) – Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)

IVF Treatment

In Vitro fertilization (IVF)  adalah metode membantu reproduksi yang melibatkan perpaduan sel telur dan sperma di media laboratorium. Jika sel telur berhasil dibuahi dan mulai berkembang, menghasilkan embrio dan akan ditransfer kembali ke dalam rahim untuk perkembangan selanjutnya. IVF melewati tuba fallopian dan biasanya program ini dipilih oleh wanita yang memiliki masalah dengan tuba fallopian.  

Read More
SAFE's abstract in ASPIRE 2012

SAFE’s abstract in ASPIRE 2012

SAFE's abstract in ASPIRE 2012

SAFE’s abstract in ASPIRE 2012
Comparison of the IVF outcome of blastocyst cryopreservation using Vitrification versus Slow freezing

Comparison of the IVF outcome of blastocyst cryopreservation using vitrification versus slow freezing

The paper that presented in Asia Pacific Initiative on Reproduction 2012 (ASPIRE)

Wiwat Quangkananurug, Tosaporn Ruengkris, Jariya Lorwatthanasirikul

Safe Fertility Center, Bangkok, Thailand

Objective : To compare the survival and pregnancy rates after transfer of blastocysts cryopreserved by either vitrification or slow freezing.

Design :  Retrospective study.

Setting : Safe Fertility and PGD Center.

Patients : Blastocysts from unselected infertility patients (age: 20 to 53 years, average 37.6 years) were produced by in vitro fertilization or ICSI. PGD was regarded as an exclusion criterion. Stimulations and oocyte-embryo handling protocols were identical for the two groups. All embryos were cryopreserved in the 5th or 6th day after oocyte retrieval. The average age patients, the average number and quality of transferred blastocysts did not differ between the two groups.

Intervention : Blastocysts were vitrified by using the Crytop method, carrier tools and solutions were obtained from Kitazato Ltd (Fujinomiya, Japan). For traditional slow freezing, blastocysts were cryopreserved in standard 0.25 ml insemination straws using propanediol and sucrose as cryoprotectants (Cook, Sydney IVF).

Main Outcome Measures : Survival rate, ie. clearly visible reexpansion of the blastocel after crygpreservation; and pregnancy rate. Corresponding values were evaluated with the T-Test and Chi Square Tests, respectively. Differences with’P values lower than 0.05 were regarded as significant.

Results : Cycles were performed between January, 2008, and October, 2011. Survival and pregnancy rates for 85 vitrification versus 75 slow freezing cycles were 96.22 and 45.53% versus 82.37 and 25.33%, respectively, Corresponding values between the two groups were significantly different (P < 0.05).

Conclusions : Cryotop vitrification of Day 5 to 6 blastocysts results in higher survival and pregnancy rates than a commonly applied slow freezing protocol.

Read More