fbpx

SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Ms. Nguyen Thi Ngoc Tram

Vietnamese Patient Care Counselor

Contact Information Vietnamese Speaking

For more information about any aspect of the fertility treatments we offer please contact :

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Trâm / Pin)

[Vietnamese Patient Care Counselor]

* Vui lòng đăng ký đầy đủ, chi tiết yêu cầu hoặc câu hỏi để chúng tôi có thể gửi thông tin đến bạn.