SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

All Posts Tagged: ICSI

Intracytoplasmic Sperm Injection

การทำ อิ๊กซี่ หรือ Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

คือ อีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยรักษาผู้มีปัญหาด้านการมีบุตรยากให้ได้รับอัตราความสำเร็จสูง

โดยวิธีการนี้ แพทย์จะคัดเลือกเชื้ออสุจิที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เพียงตัวเดียว เพื่อทำการปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิง อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แพทย์ทำภายนอกร่างกาย และปฏิบัติในห้องแลปโดยใช้ผ่านกล้องจุลทรรศน์

แต่สาเหตุภาวะมีบุตรยากอาจจะเกิดได้ทั้งจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย อันเนื่องมาจาก

  • สาเหตุจากฝ่ายหญิง

เช่น รังไข่ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถตกไข่ได้ มีก้อนเนื้อขนาดใหญ่อยู่ในโพรงมดลูก ความไม่สมบูรณ์ของฮอร์โมนในร่างกาย ท่อรังไข่อุดตัน มีผังผืดตรงปีกมดลูกหรือช่องเชิงกราน เป็นต้น

  • สาเหตุจากฝ่ายชาย

เช่น ร่างกายผลิตอสุจิน้อย เชื้ออสุจิมีความอ่อนแอมาก หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถผลิตอสุจิได้

 

ICSI ทำงานอย่างไร?

แพทย์จะทำการเก็บไข่จากฝ่ายหญิงก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะคัดเลือกเอาตัวอสุจิที่แข็งแรง  สมบูรณ์ที่สุดหนึ่งตัวมาผสมกับไข่หนึ่งใบ โดยการใช้เข็มขนาดเล็กฉีดอสุจิเข้าไปในไซโตพลาสซึมของไข่อย่างระมัดระวัง และวันรุ่งขึ้นแพทย์จะทำการตรวจสอบว่าไข่ได้รับการปฏิสนธิหรือไม่ หากเกิดการปฏิสนธิสำเร็จแล้ว ถือว่าขั้นตอน ICSI เสร็จสมบูรณ์ 

หลังจากนั้นจะเป็นการย้ายตัวอ่อนไปยังมดลูกและติดตามดูผลอาการการตั้งครรภ์ระยะแรก 

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะเจริญพันธุ์อาจใช้การตรวจเลือดหรืออัลตราซาวน์ เพื่อให้แน่ใจว่าไข่นั้นมีการฝังตัวในมดลูกและมีการตั้งครรภ์หรือไม่

ICSI

การทำอิ๊กซี่ เหมาะสมกับใครบ้าง

  • คู่สมรสฝ่ายชาย

ผู้มีปัญหาการหลั่งน้อย รูปร่างเชื้อที่มีความผิดปกติ หรือมีความอ่อนแอมากจนไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ของฝ่ายหญิงได้

ผู้ที่เป็นหมัน หรือทำหมันแล้ว แต่ยังสามารถผลิตเชื้ออสุจิได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดด้วยวิธีการ PESA และ TESE

– PESA การใช้เข็มขนาดเล็กเจาะผ่านผิวหนังบริเวณถุงอัณฑะเข้าไปท่อพักน้ำเชื้อ และดูดอสุจิออกมา

– TESE การผ่าตัดเอาเนื้ออัณฑะออกบางส่วน แล้วแยกตัวอสุจิที่อยู่ในอัณฑะออกมา

  • คู่สมรสฝ่ายหญิง

ผู้มีปัญหามีเปลือกไข่หนา จนไม่สามารถทำให้อสุจิเจาะผ่านเข้าไปปฏิสนธิได้

 

ข้อควรรู้ก่อนทำอิ๊กซี่

คู่สมรสควรเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอิ๊กซี่ เพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเพื่อความมั่นใจทุกรายละเอียดขั้นตอนอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งความเหมาะสม และประสิทธิความสำเร็จตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล

 

สามารถติดต่อขอลงนัดได้ที่ 02 252 3833 หรือที่เว็บไซต์ www.safefertilitycenter.com

 

Read More

Successfully conceived a baby by using TESE technique and Illimina-NGS

Successfully conceived a baby boy by using TESE technique and Illimina-NGS

SAFE helped us with our little boy

Went to visit Dr. Nattharut Kulphaweesuwan (Dr.K) Who helped us with our little boy.  and nurse Sue who guided us all throughout the journey.
You guys are amazing i’ll never forget you!

Read More