เลือกสาขาที่ต้องการ
ทุกสาขา
  • ทุกสาขา
  • สาขาอัมรินทร์
  • สาขารามอินทรา
  • สาขาขอนแก่น
  • สาขาภูเก็ต
  • สาขาศรีราชา
  • Sriracha Branch

Medical Team

นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์

ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร, สาขาอัมรินทร์

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์, สาขารามอินทรา

นพ. มานพ จันทนพันธ์

สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งมะเร็งนรีเวช มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้อง, สาขาภูเก็ต

พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก,

นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์

พญ. ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก,

พญ. เพียงไพลิน วรดิถี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, สาขาอัมรินทร์

พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขารามอินทรา

พญ. สาวินี บุญสุข

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์

พญ. กมลรัตน์ ดาวอุดม

สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์, สาขารามอินทรา

พญ.ศิริเพ็ญ วิงประวัติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, สาขาศรีราชา, Sriracha Branch

Personal Assistants

Safe Fertility Center เรามีทีมผู้ดูแลส่วนตัว ที่มีประสบการณ์สูง สามารถช่วยเหลือและดูแลคนไข้ได้ในหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว อินโดเนเซีย จะคอยดูแล ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่คนไข้ตลอดกระบวนการอย่างอบอุ่น และใกล้ชิด