เลือกสาขาที่ต้องการ
ทุกสาขา
  • ทุกสาขา
  • สาขาอัมรินทร์
  • สาขารามอินทรา
  • สาขาขอนแก่น
  • สาขาภูเก็ต
  • สาขาศรีราชา
  • Sriracha Branch

Medical Team

นพ. วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์

ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร, สาขาอัมรินทร์

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์, สาขารามอินทรา

นพ. มานพ จันทนพันธ์

สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งมะเร็งนรีเวช มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้อง, สาขาภูเก็ต

พญ.อาทิสา วศินารมณ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, สาขาศรีราชา

พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก,

นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์

พญ. ฤทัยรัตน์ ตั้งมั่นสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก,

พญ. เพียงไพลิน วรดิถี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, สาขาอัมรินทร์

พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขารามอินทรา

พญ. สาวินี บุญสุข

สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์

พญ. กมลรัตน์ ดาวอุดม

สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก, สาขาอัมรินทร์, สาขารามอินทรา

พญ.ศิริเพ็ญ วิงประวัติ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, สาขาศรีราชา, Sriracha Branch

Personal Assistants

Safe Fertility Center เรามีทีมผู้ดูแลส่วนตัว ที่มีประสบการณ์สูง สามารถช่วยเหลือและดูแลคนไข้ได้ในหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ ลาว อินโดเนเซีย จะคอยดูแล ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่คนไข้ตลอดกระบวนการอย่างอบอุ่น และใกล้ชิด