• ตำแหน่ง

  นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน

 • ความชำนาญพิเศษ

  นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์-ศุกร์
 • 8.00 - 16.00 น.
 • สาขารามอินทรา

จิรนันท์ อำไพชัยโชค