• ตำแหน่ง

  สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์ - ศุกร์ และอาทิตย์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 08.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • อังคาร
 • 08.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • พุธ
 • 08.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • พฤหัสบดี
 • 08.00 – 12.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • ศุกร์
 • 08.00 – 12.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • อาทิตย์
 • 08.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต

นพ. กิตติ มาลากร

สาขาภูเก็ต
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2550
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2556
  • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ อนุสาขาเวชศิาสตร์การเจริญพันธุ์
   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
 • ความเชี่ยวชาญหลัก

  • 2551 – 2553แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • 2554 – 2556แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2558 – 2559แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2556 – 2560อาจารย์แพทย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
 • สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

  • สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิก European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
 • ข้อมูลอื่นๆ

  • ภาษาที่พูด

   English, ไทย

  • ความเชี่ยวชาญ
   • ดูแลผู้มีบุตรยากด้วยการฉีดเชื้อ (IUI), เด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI)
   • ดูแลความผิดปกติทางฮอร์โมนนรีเวช อาทิ ภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง (PCOS), ภาวะประจำเดือนผิดปกติ, ช็อกโกแลตซีสต์, ปวดท้องน้อยเรื้อรัง เป็นต้น
   • ดูแลภาวะวัยทอง และการใช้ฮอร์โมนในสตรีวัยหมดระดู
   • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   • การผ่าตัดส่องกล้อง (Laparoscopy, Hysteroscopy)