• ตำแหน่ง

  สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  ทุกวัน

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 08.00 – 17.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • อังคาร
 • 08.00 – 17.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • พุธ
 • 08.00 – 17.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • พฤหัสบดี
 • 08.00 – 17.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • ศุกร์
 • 09.00 – 12.00 น.
 • สาขาศรีราชา
 • เสาร์
 • 08.00 – 17.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • อาทิตย์
 • 08.00 – 17.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์

นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์

สาขาอัมรินทร์
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • 2008 : Prince of Songkhla University (M.D.)
  • 2012 : Prince of Songkhla University (Obstetrics & Gynecology)
  • 2014 : Prince of Songkhla University (Reproductive Medicine)
 • จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี

  • IVF/ICSI 100 – 200 Cycles/ปี
  • ผ่าตัดด้วยกล้องทางนรีเวชรวม Laparoscopy และ Hysteroscopy 100 ราย/ปี
 • สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

  • สมาชิกสมาคมแพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
  • Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE)
 • ข้อมูลอื่นๆ

  • ภาษาที่พูด

   English, ไทย