• ตำแหน่ง

  สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์ - เสาร์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 09.00 – 12.00 น.
  13.00 – 16.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์ สาขารามอินทรา
 • อังคาร
 • 09.00 – 12.00 น.
  13.00 – 16.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์ สาขารามอินทรา
 • พุธ
 • 09.00 – 12.00 น.
  13.00 – 16.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์ สาขารามอินทรา
 • พฤหัสบดี
 • 09.00 – 12.00 น.
  13.00 – 16.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์ สาขารามอินทรา
 • ศุกร์
 • 09.00 – 12.00 น.
  13.00 – 16.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์ สาขารามอินทรา
 • เสาร์
 • 09.00 – 12.00 น.
  13.00 – 16.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์ สาขารามอินทรา

นพ. ทศพร เรืองกฤษณ์

สาขาอัมรินทร์, สาขารามอินทรา
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • 2520  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2522  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • 2530  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชกรรม แพทยสภาไทย
  • 2548  การจัดการภาครัฐภาคเอกชนมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • 2550  วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช
  • 2554  Assisted Reproductive Technique Course for Clinician (NUHS)
 • ความเชี่ยวชาญหลัก

  • สูตินรีแพทย์
  • สูตินรีแพทย์ชำนาญการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยาก
 • จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี

  • IVF/ICSI 100 cycles/ปี
  • ผ่าตัดด้วยกล้องทางนรีเวชรวม Laparoscopy และ Hysteroscopy 150 ราย/ปี
  • ทำคลอด 120 ราย/ปี
  • ผ่าตัดนรีเวชอื่นๆ 150 ราย/ปี
 • สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

  Member of European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

 • ข้อมูลอื่นๆ

  • ภาษาที่พูด

   English, ไทย