• ตำแหน่ง

  สูติ-นรีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งมะเร็งนรีเวช มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้อง

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์ - เสาร์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 12.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • อังคาร
 • 12.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • พุธ
 • 12.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • พฤหัสบดี
 • 08.00 – 12.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • ศุกร์
 • 12.00 – 16.00 น.
 • สาขาภูเก็ต
 • เสาร์
 • 08.00 – 12.00 น.
 • สาขาภูเก็ต

นพ. มานพ จันทนพันธ์

สาขาภูเก็ต
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • 2555 : อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์, National University Hospital, Singapore
  • 2551 : วว มะเร็งนรีเวชวิทยา
  • 2549 : วว สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
  • 2545 : แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ1) สงขลานครินทร์
 • ความเชี่ยวชาญหลัก

  • IVF Cycle มากกว่า 70 เคส / ปี
  • Hysteroscope/ Laparoscope มากกว่า 50 เคส / ปี
  • Gyn Cancer Surgery มากกว่า 50 เคส / ปี
 • สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

  • Member of European Society of Human Reproduction & Embryology
  • Member of Royal Thai college of Obstetrician and gynecology
  • Member of Thai society of reproductive medicine
  • Member of Thai society of Gynecologic cancer
 • ข้อมูลอื่นๆ

  • ภาษาที่พูด

   English, ไทย