• ตำแหน่ง

  สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์ อังคาร ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • วันจันทร์
 • 10.00 - 18.00
 • สาขารามอินทรา
 • วันอังคาร
 • 10.00 - 18.00
 • สาขารามอินทรา
 • วันศุกร์
 • 10.00 - 18.00
 • สาขารามอินทรา
 • วันเสาร์
 • 10.00 - 18.00
 • สาขาอัมรินทร์
 • วันอาทิตย์
 • 10.00 - 18.00
 • สาขารามอินทรา

พญ. กมลรัตน์ ดาวอุดม

สาขาอัมรินทร์, สาขารามอินทรา
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  – Medical diploma (First degree honor), Chulalongkorn University
  – Obstetrics and gynecology, Chulalongkorn University
  – Reproductive medicine, Chulalongkorn University

 • จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี

  100 cases/year

 • สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

  – Member of Thai Medical council
  – Member of Thai Colleague of Obstetrics and gynecology
  – Member of Thai Society of Reproductive medicine