• ตำแหน่ง

  สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์ - ศุกร์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 08.00 น. – 17.00 น.
 • สาขาขอนแก่น
 • อังคาร
 • 08.00 น. – 17.00 น.
 • สาขาขอนแก่น
 • พุธ
 • 08.00 น. – 17.00 น.
 • สาขาขอนแก่น
 • พฤหัสบดี
 • 08.00 น. – 17.00 น.
 • สาขาขอนแก่น
 • ศุกร์
 • 08.00 น. – 17.00 น.
 • สาขาขอนแก่น

พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • 2551 :แพทยศาสตรบัณฑิต, (เกียรตินิยม อันดับ1), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2555 :วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2557 :เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ข้อมูลอื่นๆ

  • ภาษาที่พูด

   English, ไทย