• ตำแหน่ง

  สูติ-นรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine, Ramindra Branch

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 16.00 – 17.00 น.
 • สาขารามอินทรา
 • พุธ
 • 16.00 – 18.00 น.
 • สาขารามอินทรา
 • ศุกร์
 • 16.00 – 17.00 น.
 • สาขารามอินทรา
 • อาทิตย์
 • 14.30 – 17.00 น
 • สาขารามอินทรา

พญ. รัชดาพร ฤกษ์ยินดี

สาขารามอินทรา
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • 2549 แพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2553 : วว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, รพ.ราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2555 : อนุมัติบัตรเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ข้อมูลอื่นๆ

  • ภาษาที่พูด

   English, ไทย