• ตำแหน่ง

  สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมีบุตรยาก

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 16.00 – 18.30 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • พุธ
 • 16.00 – 18.30 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • ศุกร์
 • 16.00 – 18.30 น.
 • สาขาอัมรินทร์
 • เสาร์
 • 16.00 – 18.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์

พญ. สาวินี บุญสุข

สาขาอัมรินทร์
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • 2006:Faculty of medicine, Siriraj hospital, Mahidol university (M.D.)
  • 2010:Faculty of medicine, Siriraj hospital, Mahidol university (Obstetrics & Gynecology)
  • 2016:Faculty of medicine, Siriraj hospital, Mahidol university (Reproductive Medicine)
 • จำนวนหัตถการที่ทำต่อปี

  • IVF/ICSI 100 Cycles/ปี
 • สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

  • สมาชิกสมาคมแพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งประเทศไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

  • ภาษาที่พูด

   English, ไทย