• ตำแหน่ง

  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

 • ความชำนาญพิเศษ

  Obstetrician and Gynecologist Subspecialty in Reproductive Medicine

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  จันทร์ - เสาร์

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์
 • 11.00 - 17.00
 • สาขาศรีราชา
 • อังคาร
 • 09.00 - 17.00
 • สาขาศรีราชา
 • พุธ
 • 09.00 - 17.00
 • สาขาศรีราชา
 • พฤหัสบดี
 • 09.00 - 17.00
 • สาขาศรีราชา
 • ศุกร์
 • 09.00 - 17.00
 • สาขาศรีราชา
 • เสาร์
 • 09.00 - 14.00
 • สาขาศรีราชา

พญ.อาทิสา วศินารมณ์

สาขาศรีราชา
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  – Doctor of Medicine (2nd Class Honor), Chulalongkorn University

  – Obstetrics and Gynecology, Chulalongkorn University

  – Reproductive Medicine, Chulalongkorn University

 • สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

  – Member of The Medical Council of Thailand

  – Member of The Royal Thai College of Obstetricians and Gynecologists

  – Member of Thai Society of Reproductive Medicine (TSRM)

  – Elective Observership Montreal Reproductive Centre, Montreal, Canada

  – Attended 30th Annual Meeting ESHRE, Munich, Germany

  – Participation in Training program for Assisted Reproductive Technology, CHA Fertility Center, Seoul, South Korea