• ตำแหน่ง

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

 • ความชำนาญพิเศษ

  ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อน

 • การศึกษา

 • วันออกตรวจ

  ติดต่อเรา
 • วันเวลาออกตรวจ

 • วัน
 • เวลาออกตรวจ
 • สถานที่ออกตรวจ
 • จันทร์-ศุกร์
 • 08.00 - 16.00 น.
 • สาขาอัมรินทร์

สุจินต์ จันทร์จำเริญ

สาขาอัมรินทร์
 • การศึกษาและประกาศนียบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอ่อนคนแรกของประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรอง “Senior Clinical Embryologist” (ตั้งแต่ปี 2562) และ “Clinical Embryologist” (ตั้งแต่ปี 2559) จาก สมาคมด้านการเจริญพันธ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป (ESHRE : European Society of Human Reproduction and Embryology)