SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

All Posts in Category: Life Coach Counsellor

Sasipan Gunyong (Life Coach-Counsellor)

Miss. Sasipan Gunyong (Life Coach Counsellor)

Miss. Sasipan Gunyong
(Life Coach Counsellor)

EDUCATIONS

  • 2006-2009 : M.A. In Counseling Psychology, Faculty of Psychology, Chulalongkorn University
  • 2001-2004 : B.S.W. In Social Work, Faculty of Social Administration, Thammasat University
Read More
Mental relaxing for fertility

Giữ tinh thần thư giãn góp phần nâng cao khả năng sinh sản

“Giữ tinh thần thư giãn góp phần nâng cao khả năng sinh sản”Để chuẩn bị cho quy trình điều trị Thụ tinh trong ống nghiệm, ngoài việc chuẩn bị về mặt Sinh lý chúng ta cần lưu ý chăm sóc Tâm lý phần là rất cần thiết. Yếu tố tâm lý là một trong những yếu tố góp phần cho tỷ lệ thành công , nâng cao khả năng sinh sản. Khi bắt đầu tiến hành điều trị , cuộc sống bị ảnh hưởng xáo trộn do thời gian của việc điều trị kéo dài và có thể có nhiều hơn một chu kỳ điều trị.

Read More