SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

All Posts in Category: Отзывы

Câu chuyện thành công của một ca điều trị với kỹ thuật IUI

Câu chuyện thành công của một ca điều trị với kỹ thuật IUI
Đôi vợ chồng đã lập gia đình 7 năm và cố gắng để có thai tự nhiên trong 5 năm.

Người vợ 34 tuổi và chị cũng đã áp dụng nhiều cách uống thuốc và định thời quan hệ tình dục trong 3 tháng nhưng không thành công.

Read More

Thiên thần nhỏ Skylar, một trong những niềm tự hào của SAFE Fertility Center

Thiên thần nhỏ Skylar, một trong những niềm tự hào của SAFE Fertility Center

 

Read More

Succesful Indian patients

Succesful Indian patients with their greatest present from ICSI

Mr.Venkata Reddi and  Mrs.Bhuvaneshwari Chinta Succesful Indian patients with their greatest present from ICSI with SAFE visited us!

Read More
Ashley Joyce

Ashley Joyce

Ashley Joyce

The  Joyce Family

Read More

Mr.Frank Lautenslager & K.Chuthamart Wirunpan


Mr. Frank Lautenslager & K.Chuthamart Wirunpan
Shares his success story and experiences with ICSI treatment that fulfilled his dream of motherhood.
at Safe Fertility Center (Amarin Plaza Bangkok Branch)

Read More

Ms.Pattheera Anapattaspong

Ms.Pattheera Anapattaspong
Shares her success story and experiences with ICSI treatment that fulfilled her dream of motherhood. at Safe Fertility Center Ramindra Branch

Read More