SAFE FERTILITY CENTER

Opening Hours : Open Daily : 7.30 am to 7.00 pm
  Contact : +662 252 3833

IVF Success rate FET by Age

Success rate

IVF Success rate FET by Age

Thống kê về Xác Suất Mang Thai năm 2015 tại SAFE Fertility Center theo độ tuổi và kỹ thuật
IVF : Trường hợp các ca chỉ tiến hành kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm ICSI/IVF
IVF-NGS: Trường hợp các ca tiến hành kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm ICSI/IVF và kết hợp NGS
Natural: Trường hợp mang thai tự nhiên.